Công văn 3519/VPCP-KGVX

Công văn 3519/VPCP-KGVX năm 2016 về chế độ, chính sách đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3519/VPCP-KGVX chế độ chính sách liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3519/VPCP-KGVX
V/v chế độ, chính sách đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 36/TTr - BTC ngày 29 tháng 03 năm 2016 về dự thảo Quyết định về một số chế độ, chính sách đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Văn phòng Chính phủ căn cứ Kết luận số 102-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ tại công văn số 2068/VPCP-TCCV ngày 27 tháng 10 năm 2014, nghiên cứu nội dung dự thảo Quyết định về một số chế độ, chính sách đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do Bộ Tài chính trình để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động và quản lý hội, bảo đảm tính tổng thể và áp dụng chung cho các hội do Đảng, Nhà nước thành lập, đồng thời có tính đến tính chất đặc thù của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Tư pháp, Khoa học và Công nghệ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: K.TTH, TCCV, PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3). Ph

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3519/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3519/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2016
Ngày hiệu lực17/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3519/VPCP-KGVX chế độ chính sách liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3519/VPCP-KGVX chế độ chính sách liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3519/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành17/05/2016
        Ngày hiệu lực17/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3519/VPCP-KGVX chế độ chính sách liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3519/VPCP-KGVX chế độ chính sách liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam 2016

             • 17/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực