Công văn 351TCHQ/KTTT

Công văn số 351TCHQ/KTTT về việc bù trừ tiền thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 351TCHQ/KTTT bù trừ tiền thuế nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 351TCHQ/KTTT
V/v: Bù trừ tiền thuế NK

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Sinh Khí Việt
(Số 7 Lý Nam Đế - Hoàn Kiểm - Tp. Hà Nội)
Cục Hải quan Tp. Hải Phòng
Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 47/SKV-CV/04 ngày 29/12/2004 của Công ty TNHH Sinh khí Việt xin được bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan Tp. Hải Phòng về nộp thuế tại Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan Tp. Hải Phòng căn cứ quyết định hoàn thuế số: 4065/QĐ-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15/9/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn thuế và nợ thuế để tiến hành bù trừ các khoản Công ty còn nợ thuế XNK tại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ, nếu Công ty TNHH Sinh khí Việt vẫn còn thừa tiền thuế, thì Cục Hải quan Tp. Hải Phòng xác nhận số thuế nhập khẩu còn được hoàn gửi Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.

Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh căn cứ xác nhận của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế hàng nhập khẩu của Công ty, để tiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu vào đúng số còn nợ thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh phù hợp với quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết định bù trừ cho Cục Hải quan Tp. Hải Phòng để theo dõi và thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sinh khí Việt biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hải Phòng để được giải quyết cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC (để b/cáo);
- Lưu VP, KTTT (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 351TCHQ/KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu351TCHQ/KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2005
Ngày hiệu lực25/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 351TCHQ/KTTT bù trừ tiền thuế nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 351TCHQ/KTTT bù trừ tiền thuế nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu351TCHQ/KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành25/01/2005
        Ngày hiệu lực25/01/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 351TCHQ/KTTT bù trừ tiền thuế nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 351TCHQ/KTTT bù trừ tiền thuế nhập khẩu

            • 25/01/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/01/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực