Công văn 352/TCHQ-TXNK

Công văn 352/TCHQ-TXNK năm 2018 về vướng mắc liên quan mặt hàng Trứng cá tầm nhập khẩu để làm giống do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 352/TCHQ-TXNK 2018 vướng mắc liên quan mặt hàng Trứng cá tầm nhập khẩu để làm giống


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 352/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc liên quan mặt hàng Trứng cá tầm nhập khẩu để làm giống

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Hội nghề Cá Việt Nam;
(Đ/c: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội)
- Hiệp hội phát triển cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng;
(Đ/c: Số 36 Trần Ph
ú, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)
- Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh.
(Đ/c: Số 81 Lý Nam Đ
ế, P.8, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 09/KN-PH ngày 27/12/2017 của Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh, công văn số 134/HNC ngày 29/12/2017 của Hội nghề Cá Việt Nam và công văn số 03/CV-HHCNL ngày 04/01/2018 của Hiệp hội phát triển cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng, kiến nghị xem xét mức thuế nhập khẩu trứng cá tầm nhập khẩu để làm giống (miễn thuế, thuế 0%) cho các tỉnh miền núi Tây Nguyên phát triển sản xuất. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về mã số phân loại hàng hóa.

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012, nhóm 05.11 “Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3, không thích hợp sử dụng cho người”.

Nhóm này bao gồm:

(5) Trứng và bọc trứng cá, không dùng làm thực phẩm.

Bao gồm:

(i) Trứng sng để sinh sản, chúng được nhận biết bằng các chấm đen là mắt của phôi.

Mặt hàng Trứng cá tầm Xiberi, dùng nhân giống phù hợp thuộc nhóm 05.11, mã số 0511.91.00 “- - Sản phẩm từ cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác; động vật đã chết thuộc Chương 3” và đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn thống nhất tại công văn số 7675/TCHQ-TXNK ngày 22/11/2017.

2. Về kiến nghị mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi.

Tổng cục Hải quan đã chuyển kiến nghị của Hội nghề Cá Việt Nam, Hiệp hội phát triển cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng và Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh đến Vụ Chính sách thuế-B Tài chính để xem xét và xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời để Hội nghề Cá Việt Nam, Hiệp hội phát triển cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng và Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Vụ Chính sách thuế-BTC (để biết);

- Lưu: VT, TXNK-PL(Hiền).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 352/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu352/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2018
Ngày hiệu lực19/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 352/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 352/TCHQ-TXNK 2018 vướng mắc liên quan mặt hàng Trứng cá tầm nhập khẩu để làm giống


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 352/TCHQ-TXNK 2018 vướng mắc liên quan mặt hàng Trứng cá tầm nhập khẩu để làm giống
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu352/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrịnh Mạc Linh
        Ngày ban hành19/01/2018
        Ngày hiệu lực19/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 352/TCHQ-TXNK 2018 vướng mắc liên quan mặt hàng Trứng cá tầm nhập khẩu để làm giống

           Lịch sử hiệu lực Công văn 352/TCHQ-TXNK 2018 vướng mắc liên quan mặt hàng Trứng cá tầm nhập khẩu để làm giống

           • 19/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực