Công văn 352/TTg-CN

Công văn 352/TTg-CN năm 2019 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp QL57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 352/TTg-CN 2019 hỗ trợ tái định cư Dự án cải tạo nâng cấp QL57 từ Đình Khao đến Mỏ Cày


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 352/TTg-CN
V/v phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp QL57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bến Tre, V
ĩnh Long.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2339/TTr-BGTVT ngày 15 tháng 3 năm 2019), ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 1014/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 11 tháng 3 năm 2019) về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mo Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bến Tre, Vĩnh Long chịu trách nhiệm triển khai Dự án và chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD, NN&PTNT, TNMT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3) cp.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 352/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu352/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2019
Ngày hiệu lực25/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 352/TTg-CN 2019 hỗ trợ tái định cư Dự án cải tạo nâng cấp QL57 từ Đình Khao đến Mỏ Cày


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 352/TTg-CN 2019 hỗ trợ tái định cư Dự án cải tạo nâng cấp QL57 từ Đình Khao đến Mỏ Cày
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu352/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành25/03/2019
        Ngày hiệu lực25/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 352/TTg-CN 2019 hỗ trợ tái định cư Dự án cải tạo nâng cấp QL57 từ Đình Khao đến Mỏ Cày

              Lịch sử hiệu lực Công văn 352/TTg-CN 2019 hỗ trợ tái định cư Dự án cải tạo nâng cấp QL57 từ Đình Khao đến Mỏ Cày

              • 25/03/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/03/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực