Công văn 3521/BVHTTDL-ĐT

Công văn 3521/BVHTTDL-ĐT năm 2017 về phối hợp báo cáo tình hình thực hiện các Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3521/BVHTTDL-ĐT 2017 thực hiện Đề án của ngành Văn hóa


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3521/BVHTTDL-ĐT
V/v phối hợp báo cáo tình hình thực hiện các Đ án của ngành VHTTDL đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện các Quyết định: số 958/QĐ-TTg ngày 24/6/2010, số 808/QĐ-TTg ngày 30/5/2011, số 1243/QĐ-TTg ngày 25/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020”; Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trình độ cao trong nh vực Văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020; Đề án Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường Văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020”; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Chương trình tổ chức triển khai thực hiện các Đề án và tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đ có cơ sở tổng hợp, đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai các Đề án và chuẩn bị Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện 03 Đề án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp báo cáo những nội dung sau:

- Đánh giá tình hình thực hiện các Đề án giai đoạn 2012-2017 (kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc...)

- Dự kiến kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án giai đoạn 2018-2020

- Đề xuất những giải pháp và kiến nghị

Báo cáo cần ngắn gọn, chi tiết và có số liệu minh họa cụ thể; văn bản gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Đào tạo) 51 Ngô Quyền, Hà Nội trước ngày 25/9/2017; đồng thời, gửi vào hộp thư điện tử: [email protected]l.com./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, ĐT, KT.80
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Thị Bích Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3521/BVHTTDL-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3521/BVHTTDL-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2017
Ngày hiệu lực21/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3521/BVHTTDL-ĐT 2017 thực hiện Đề án của ngành Văn hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3521/BVHTTDL-ĐT 2017 thực hiện Đề án của ngành Văn hóa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3521/BVHTTDL-ĐT
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Đặng Thị Bích Liên
        Ngày ban hành21/08/2017
        Ngày hiệu lực21/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3521/BVHTTDL-ĐT 2017 thực hiện Đề án của ngành Văn hóa

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3521/BVHTTDL-ĐT 2017 thực hiện Đề án của ngành Văn hóa

           • 21/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực