Công văn 3523/TCT-TNCN

Công văn 3523/TCT-TNCN năm 2014 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng “Chứng nhận đảm bảo chỗ học” do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3523/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng chứng nhận đảm bảo chỗ học 2014


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3523/TCT-TNCN
V/v Chính sách thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty CP Giáo dục Quốc tế.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 07/CV-IEC ngày 10/6/2014 của Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyển nhượng “Chứng nhận đảm bảo chỗ học” (gọi tắt là COE). Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 29/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TCT ngày 29/10/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thanh tra thuế tại Công ty CP Giáo dục Quốc tế năm 2011. Theo đó, áp dụng thuế suất 10% trên số tin Công ty trả tin bán hộ COE cho tt cả các phụ huynh và tổ chức chuyn nhượng COE khi tính số tiền thuế TNCN truy thu liên quan đến thu nhập từ chuyển nhượng COE của phụ huynh học sinh nắm giữ COE.

Ngày 25/3/2014, Cục thuế TP Hồ Chí Minh có công văn số 1916/CT-TTHT gửi Ông Nguyễn Hữu Thuyết và Công ty CP Giáo dục Quốc tế, theo đó, thu nhập từ chuyn nhượng COE của các phụ huynh thuộc đi tượng nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn với thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua và các chi phí liên quan.

Như vậy, chưa có sự thống nhất trong việc áp dụng chính sách, do vậy, đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh làm việc với Ông Nguyễn Hữu Thuyết và Công ty CP Giáo dục Quốc tế để hướng dẫn thực hiện đúng chính sách pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);

- Website Tổng cục Thuế:
- Lưu: VT, TNCN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy
Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3523/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3523/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2014
Ngày hiệu lực22/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3523/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng chứng nhận đảm bảo chỗ học 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3523/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng chứng nhận đảm bảo chỗ học 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3523/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Duy Minh
        Ngày ban hành22/08/2014
        Ngày hiệu lực22/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3523/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng chứng nhận đảm bảo chỗ học 2014

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3523/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng chứng nhận đảm bảo chỗ học 2014

              • 22/08/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/08/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực