Công văn 3530/BGDĐT-CTHSSV

Công văn số 3530/BGDĐT-CTHSSV về việc triệu tập lớp tập huấn cán bộ làm công tác văn hoá, văn nghệ trong các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Dự bị đại học Dân tộc, các trường phổ thông Dân tộc nội trú toàn quốc năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3530/BGDĐT-CTHSSV Triệu tập lớp tập huấn cán bộ VH các Sở GD&ĐT và các trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc 2009


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3530/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Triệu tập lớp tập huấn cán bộ VH các Sở GD&ĐT và các trường PTDTNT toàn quốc 2009

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương;
- Các trường phổ thông Dân tộc nội trú.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác văn hoá, văn nghệ trong các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Dự bị đại học Dân tộc, các trường phổ thông Dân tộc nội trú toàn quốc năm 2009.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng tổ chức hoạt động cho các cán bộ làm công tác văn hoá nhằm tăng cường giáo dục toàn diện cho học sinh, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương.

Chuẩn bị nội dung cho các hoạt động văn hoá, văn nghệ khối các trường phổ thông năm học 2009-2010 và Hội thi văn hóa thể thao các trường phổ thông Dân tộc nội trú toàn quốc vào năm 2010.

Tăng cường giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa các sở giáo dục và đào tạo, các trường dự bị đại học dân tộc, các trường phổ thông dân tộc nội trú trong cả nước.

II. NỘI DUNG:

Hướng dẫn việc đưa dân ca, trò chơi dân gian vào trường học.

Hướng dẫn việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Tiếp tục cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Báo cáo về cuộc vận động “Hai không”.

Phương pháp khai thác, xây dựng và dàn dựng các hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp với lứa tuổi học sinh trung học phổ thông và học sinh dân tộc thiểu số ở nội trú tập trung trong điều kiện thực tế hiện nay.

Tham quan học tập thực tế.

III. ĐỐI TƯỢNG TRIỆU TẬP:

- Các cán bộ phụ trách (hoặc kiêm nhiệm) công tác văn hoá, văn nghệ, hoạt động phong trào của các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Dự bị đại học dân tộc, các trường phổ thông Dân tộc nội trú cấp tỉnh và cấp huyện trong cả nước.

- Các đoàn, các đồng chí học viên mang theo trang phục dân tộc, trang phục biểu diễn, nhạc cụ dân tộc thiểu số tiêu biểu, các tài liệu, băng đĩa hình về dân ca, trò chơi dân gian mình có và chuẩn bị tổ chức các trò chơi dân gian, các loại hình nghệ thuật của địa phương (hoặc khu vực) mình để sử dụng trong lớp tập huấn.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1.Thời gian: Từ 09 đến 12/6/2009. Khai mạc: 8h00 ngày 10/6/2009. Ban tổ chức đón tiếp đại biểu từ 14h00 ngày 09/6/2009.

2.Địa điểm: Đoàn an điều dưỡng 295, Quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.

Các học viên có nhu cầu chỗ ăn, nghỉ đề nghị liên hệ: 0313.861.295, Fax: 0313.862.297.   

V. KINH PHÍ:

- Nhận được công văn này, đề nghị các sở giáo dục và đào tạo triển khai đến các trường phổ thông dân tộc nội trú (cấp huyện trở lên) ở địa phương, cử cán bộ làm trưởng đoàn tổ chức đoàn tham gia lớp tập huấn.

- Đơn vị cử người tham gia lớp tập huấn thanh toán cho học viên chế độ ăn, nghỉ, đi lại, tham quan học tập thực tế, tiền tài liệu và các chi phí khác theo Quy định của Bộ Tài chính

VI. ĐĂNG KÝ:

Các đơn vị cử học viên đi dự lớp tập huấn đề nghị đăng ký (theo mẫu gửi kèm) gửi về Ban tổ chức lớp tập huấn trước ngày 15/5/2009. Địa chỉ liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. ĐT/ Fax: (04) 8694.984, email: patuan@moet.gov.vn, đtdđ: 0912140358

 

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Vụ GDDT;
-Lưu VP, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Mạnh

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN CÁN BỘ VĂN HOÁ

CÁC SỞ GD&ĐT, CÁC TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC, CÁC TRƯỜNG PT DNTN

-----------------------------------

 

Họ và tên:                                          Ngày, tháng, năm sinh:

Đơn vị công tác:

Cương vị công tác:

Những lớp tập huấn đã tham gia:

-

-

-

-

Yêu cầu được nâng cao:

-

-

-

7. Các ý kiến khác:

 

 

 


NGƯỜI ĐĂNG KÝ

..............Ngày    tháng   năm 2009
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3530/BGDĐT-CTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3530/BGDĐT-CTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2009
Ngày hiệu lực28/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3530/BGDĐT-CTHSSV

Lược đồ Công văn 3530/BGDĐT-CTHSSV Triệu tập lớp tập huấn cán bộ VH các Sở GD&ĐT và các trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3530/BGDĐT-CTHSSV Triệu tập lớp tập huấn cán bộ VH các Sở GD&ĐT và các trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc 2009
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3530/BGDĐT-CTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Đình Mạnh
        Ngày ban hành28/04/2009
        Ngày hiệu lực28/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3530/BGDĐT-CTHSSV Triệu tập lớp tập huấn cán bộ VH các Sở GD&ĐT và các trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc 2009

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3530/BGDĐT-CTHSSV Triệu tập lớp tập huấn cán bộ VH các Sở GD&ĐT và các trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc 2009

              • 28/04/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/04/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực