Công văn 3530/TCT-CS

Công văn 3530/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3530/TCT-CS 2014 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3530/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 837/CT-TTr ngày 11/7/2014 của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung công văn số 722/CT-TTr ngày 19/6/2014. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.2, mục I, phần H, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“2.2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:

a) Doanh nghiệp thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật;

b) Doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, trừ trường hợp giao, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước;

Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư”.

Tại điểm 1.2, mục II, phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên quy định thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

“1.2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại khu kinh tế, khu công nghệ cao được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;”

Tại điểm 1.2, mục III, phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên quy định miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

“1.2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại khu kinh tế, khu công nghệ cao được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;”

Căn cứ theo các quy định nêu trên và báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn tại công văn số 837/CT-TTr ngày 11/7/2014 liên quan đến nội dung nêu tại công văn số 722/CT-TTr ngày 19/6/2014, trường hợp Công ty TNHH đầu tư thương mại Lạng Sơn là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 142043000006 do Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cấp ngày 03/12/2010 với dự án đầu tư Trung tâm thương mại (TTTM) Hồng Kông tại Khu cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Thực tế Công ty chỉ khai thác và vận hành TTTM Hồng Kông chính là Tòa nhà TTTM trước đây của Công ty phát triển thương mại và du lịch Lạng Sơn đã giải thể (dự án này trước đây đã được hưởng ưu đãi về thuế) thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn đối với trường hợp của Công ty TNHH đầu tư thương mại Lạng Sơn không được coi là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư để được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (3b).8

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3530/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3530/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2014
Ngày hiệu lực22/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3530/TCT-CS 2014 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3530/TCT-CS 2014 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3530/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Quý Trung
        Ngày ban hành22/08/2014
        Ngày hiệu lực22/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3530/TCT-CS 2014 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3530/TCT-CS 2014 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

            • 22/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực