Công văn 3530/VPCP-HC

Công văn số 3530/VPCP-HC của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước

Nội dung toàn văn Công văn 3530/VPCP-HC tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3530/VPCP-HC
V/v tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Chánh Văn phòng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Quyết định số: 828/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 28-8 hàng năm là ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước. Năm nay là năm chẵn, kỷ niệm 60 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và ngày truyền thống của Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước, do vậy, Văn phòng Chính phủ đề nghị các đ/c Chánh Văn phòng báo cáo lãnh đạo cơ quan quán triệt chủ trương tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước năm 2005 gọn nhẹ, tiết kiệm, trang trọng, kết hợp giáo dục truyền thống của Văn phòng với động viên phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn phòng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập trung một số việc cụ thể.

1. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan Văn phòng, trong đó cần chú trọng đến công tác; tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ; đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; nâng cao nghiệp vụ hành chính, văn phòng;...

2. Tuyên truyền giáo dục truyền thống có thể thực hiện theo đề cương sau:

- Truyền thống chung của văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước;

- Truyền thống của cơ quan (từ ngày thành lập đến nay, trong đó đánh giá những thành tích đã đạt được, những khuyết điểm cần khắc phục,...);

- Phương hướng công tác thời gian tới của cơ quan, phát huy truyền thống để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

3. Về hình thức khen thưởng, biểu dương đối với cán bộ làm công tác văn phòng có 2 loại:

- Việc xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.

- Các hình thức khen thương khác (Bằng khen và Huân, Huy chương) vẫn tiến hành bình thường theo Luật thi đua khen thưởng.

4. Về thời gian: Văn phòng Chính phủ dự kiến tổ chức Lễ kỷ niệm ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ, truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước và đón nhận Huân chương Sao vàng vào ngày thứ tư, 24 tháng 8 năm 2005 có mời Chánh Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự, do vậy, các đồng chí cần xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống văn phòng cơ quan không trùng với ngày Văn phòng Chính phủ tổ chức.

5. Trên tinh thần chung đã hướng dẫn trên, Chánh Văn phòng các Bộ và các tỉnh hướng dẫn việc tổ chức ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước cho cấp dưới và các đơn vị trực thuộc./.

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- BTCN Đoàn Mạnh Giao (để b/c);
- Phó CN Nguyễn Công Sự,
Nguyễn Văn Lâm (để b/c);
- Vụ TCCB; ĐP; IV, Cục QT-TV,
TTBC;
- Lưu: VT, HC (3), Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3530/VPCP-HC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3530/VPCP-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2005
Ngày hiệu lực27/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3530/VPCP-HC tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3530/VPCP-HC tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3530/VPCP-HC
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Lâm
        Ngày ban hành27/06/2005
        Ngày hiệu lực27/06/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3530/VPCP-HC tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3530/VPCP-HC tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước

           • 27/06/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/06/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực