Công văn 3532/UBND-NNNT

Công văn 3532/UBND-NNNT năm 2014 đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa bão do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3532/UBND-NNNT 2014 an toàn công trình thủy lợi mưa bão Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3532/UBND-NNNT
V/v đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa bão

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;
- Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội;
- Các Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi: Hà Nội, Mê Linh, Sông Nhuệ, Sông Đáy, Sông Tích.

UBND Thành phố nhận được văn bản số 124/SNN-TL ngày 09/5/2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi thành phố Hà Nội trước mùa mưa bão năm 2014 (có bản chụp kèm theo).

Sau khi xem xét, để đảm bảo các công trình thủy lợi vận hành an toàn, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống lụt bão năm 2014, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1. UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp thủy lợi:

Thực hiện nghiêm chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 31/3/2014 của UBND Thành phố về công tác phòng, chống lụt, bão năm 2014; thường xuyên kiểm tra, chủ động xử lý kịp thời các sự cố hư hỏng công trình thủy lợi thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương, đơn vị, đảm bảo công trình vận hành an toàn phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão năm 2014; khẩn trương thực hiện giải tỏa đăng chặn, bèo rác và các vật cản khác trên các sông, trục, kênh, mương đảm bảo thông thoáng lòng dẫn, phục vụ tiêu thoát nước chống úng ngập; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện xử lý nghiêm túc, kiên quyết những vụ việc vi phạm, lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật.

2. Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội thực hiện duy tu, bảo dưỡng hệ thống điện; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và kịp thời sửa chữa, khắc phục các sự cố, bảo đảm cung cấp điện đầy đủ, an toàn phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, ưu tiên cấp đủ nguồn điện ổn định cho các bơm tiêu hoạt động hết công suất phục vụ phòng, chống úng ngập.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, các địa phương, các doanh nghiệp thủy lợi tổ chức thực hiện, tổng hợp toàn diện tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Các Sở: KHĐT, TC, TNMT;
- VPUB: CVP, PCVP N.N.Sơn, TH, NNNT;
- Lưu: VT, NNNTHuy

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3532/UBND-NNNT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3532/UBND-NNNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2014
Ngày hiệu lực20/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3532/UBND-NNNT 2014 an toàn công trình thủy lợi mưa bão Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3532/UBND-NNNT 2014 an toàn công trình thủy lợi mưa bão Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3532/UBND-NNNT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành20/05/2014
        Ngày hiệu lực20/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3532/UBND-NNNT 2014 an toàn công trình thủy lợi mưa bão Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3532/UBND-NNNT 2014 an toàn công trình thủy lợi mưa bão Hà Nội

             • 20/05/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/05/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực