Công văn 3533/VPCP-QHQT

Công văn 3533/VPCP-QHQT năm 2011 Báo cáo kết quả Hội nghị COP10 và MOP5 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3533/VPCP-QHQT 2011 Báo cáo kết quả Hội nghị COP10 MOP5


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3533/VPCP – QHQT
V/v Báo cáo kết quả Hội nghị COP10 và MOP5.

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 599/BTNMT-TCMT ngày 02 tháng 3 năm 2011) về báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 10 các Bên tham gia Công ước đa dạng sinh học (COP10) và Cuộc họp lần thứ 5 các Bên tham gia Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học (MOP5), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan:

- Nghiên cứu khả năng ký, phê duyệt Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích và Nghị định thư bổ sung Nagoya - Kuala Lumpur về nghĩa vụ pháp lý và bồi thường trong khuôn khổ Nghị định thư Cartagena trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý 4 năm 2011.

- Xây dựng Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước giai đoạn đến 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2013.

- Xây dựng Chiến lược quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020 và Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn đến năm 2015 trình Thủ tướng Chính phủ năm 2012.

2. Giao các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Tài chính và các Bộ, ngành khác có liên quan, trong phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn được giao, nghiên cứu và tổ chức thực hiện các quyết định, khuyến nghị được thông qua tại COP10 và MOP5.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTN, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 30

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3533/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3533/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2011
Ngày hiệu lực31/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3533/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 3533/VPCP-QHQT 2011 Báo cáo kết quả Hội nghị COP10 MOP5


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3533/VPCP-QHQT 2011 Báo cáo kết quả Hội nghị COP10 MOP5
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3533/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành31/05/2011
        Ngày hiệu lực31/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3533/VPCP-QHQT 2011 Báo cáo kết quả Hội nghị COP10 MOP5

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3533/VPCP-QHQT 2011 Báo cáo kết quả Hội nghị COP10 MOP5

              • 31/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực