Công văn 3535/UBND-KT

Công văn 3535/UBND-KT năm 2015 về đóng góp ý kiến văn bản của Bộ Tài chính do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3535/UBND-KT 2015 đóng góp ý kiến văn bản của Bộ Tài chính Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3535/UBND-KT
V/v đóng góp ý kiến văn bản của Bộ Tài chính

Cà Mau, ngày 07 tháng 7 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Tài chính.

Ngày 01/7/2015, Bộ Tài chính có Công văn số 8923/BTC-HCSN về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Thông tư. Về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn nêu trên. Do thời gian gấp, yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương triển khai thực hiện, tổng hợp ý kiến đóng góp gửi về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất ngày 28/7/2015, để báo cáo Bộ Tài chính theo quy định (gửi kèm theo các văn bản có liên quan)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PKT-TH (Tu);
- Lưu: VT, T07/22.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Thánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3535/UBND-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3535/UBND-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2015
Ngày hiệu lực07/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3535/UBND-KT

Lược đồ Công văn 3535/UBND-KT 2015 đóng góp ý kiến văn bản của Bộ Tài chính Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3535/UBND-KT 2015 đóng góp ý kiến văn bản của Bộ Tài chính Cà Mau
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3535/UBND-KT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Đức Thánh
        Ngày ban hành07/07/2015
        Ngày hiệu lực07/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3535/UBND-KT 2015 đóng góp ý kiến văn bản của Bộ Tài chính Cà Mau

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3535/UBND-KT 2015 đóng góp ý kiến văn bản của Bộ Tài chính Cà Mau

             • 07/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực