Công văn 354/CV-NHNN

Công văn số 354/CV-NHNN ngày 10/07/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phân loại và trích lập dự phòng khi chuyển nợ quá hạn theo Quyết định số 688/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN

Công văn 354/CV-NHNN phân loại và trích lập dự phòng khi chuyển nợ quá hạn theo QD 688/2002/QĐ-NHNN đã được thay thế bởi Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN phân loại nợ, trích lập, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng và được áp dụng kể từ ngày 15/05/2005.

Nội dung toàn văn Công văn 354/CV-NHNN phân loại và trích lập dự phòng khi chuyển nợ quá hạn theo QD 688/2002/QĐ-NHNN


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 354/CV-NHNN
V/v:Phân loại và trích lập dự phòng khi chuyển nợ quá hạn theo Quyết định số 688/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2002

 

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng

Để thực hiện Quyết định số 688/2002/QĐ-NHNN ngày 1/7/2002 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện chuyển nợ quá hạn các khoản vay của khách hàng  tại tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cụ thể việc phân loại, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với nợ chuyển sang nợ quá hạn như sau:

1. Tại thời điểm phân loại tài sản "Có" và trích lập dự phòng theo quy định tại Quy định về việc phân loại tài sản "Có", trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, ban hành kèm theo Quyết định số 488/2000/QĐ-NHNN5 ngày 27/11/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nợ chuyển sang nợ quá hạn được phân loại vào nhóm 2; sau đó, nợ chuyển sang nợ quá hạn nếu chưa được hoàn trả     thì tổ chức tín dụng căn cứ vào thời gian quá hạn thực tế để chuyển sang nhóm 3, nhóm 4 tương ứng.

Khi khách hàng vay đã trả hết nợ của (các) kỳ nợ quá hạn và đến hạn phải trả     (nếu có), nợ chuyển sang nợ quá hạn còn lại của các khoản cho vay đó được chuyển trở về nợ trong hạn và phân loại vào nhóm 1.

2. Việc trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với các khoản nợ chuyển sang nợ quá hạn nêu trên được thực hiện theo quy định tại Quy định về việc phân loại tài sản "Có", trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, ban hành kèm theo Quyết định số 488/2000/QĐ-NHNN5 ngày 27/11/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, tổ chức tín dụng báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng) để xem xét, xử lý.

 

 

TL.THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VỤ TRƯỞNG VỤ CÁC NGÂN HÀNG
Phạm Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 354/CV-NHNN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 354/CV-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/07/2002
Ngày hiệu lực 10/07/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/05/2005
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 354/CV-NHNN

Lược đồ Công văn 354/CV-NHNN phân loại và trích lập dự phòng khi chuyển nợ quá hạn theo QD 688/2002/QĐ-NHNN


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 354/CV-NHNN phân loại và trích lập dự phòng khi chuyển nợ quá hạn theo QD 688/2002/QĐ-NHNN
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 354/CV-NHNN
Cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước
Người ký Phạm Thanh Bình
Ngày ban hành 10/07/2002
Ngày hiệu lực 10/07/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/05/2005
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 354/CV-NHNN phân loại và trích lập dự phòng khi chuyển nợ quá hạn theo QD 688/2002/QĐ-NHNN

Lịch sử hiệu lực Công văn 354/CV-NHNN phân loại và trích lập dự phòng khi chuyển nợ quá hạn theo QD 688/2002/QĐ-NHNN