Công văn 3549/TCT-TNCN

Công văn 3549/TCT-TNCN về tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3549/TCT-TNCN tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 3549/TCT-TNCN
V/v tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 8409/CT-TNCN ngày 23/8/2010 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về vướng mắc thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 34 Luật thuế TNCN của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định: “Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.”

Tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản hướng dẫn các trường hợp được miễn thuế và tạm chưa thu thuế: “Thu nhập từ nhận tiền bồi thường do Nhà nước thu hồi đất, kể cả các khoản thu nhập do các tổ chức kinh tế bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.”

Căn cứ các quy định trên:

1. Thu nhập từ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ trước ngày 01/01/2009 không thuộc diện chịu thuế TNCN.

2. Đối với khoản thu nhập từ 1/1/2009 như: Tiền bồi thường do Nhà nước thu hồi đất, các khoản thu nhập do các tổ chức kinh tế bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 được miễn thuế và tạm thời chưa thu thuế TNCN. Các khoản thu nhập khác do các tổ chức kinh tế hỗ trợ thêm cho cá nhân khi thu hồi đất không thuộc diện được miễn thuế TNCN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết và nghiên cứu xử lý trường hợp cụ thể tại địa phương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3549/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3549/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2010
Ngày hiệu lực13/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3549/TCT-TNCN tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3549/TCT-TNCN tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3549/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành13/09/2010
        Ngày hiệu lực13/09/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3549/TCT-TNCN tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3549/TCT-TNCN tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

           • 13/09/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/09/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực