Công văn 355/TCT-CS

Công văn 355/TCT-CS năm 2017 về lãi suất ủy thác cho vay vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 355/TCT-CS lãi suất ủy thác cho vay vốn 2017


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 355/TCT-CS
V/v lãi suất ủy thác cho vay vốn.

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam
(Địa chỉ: KCN Yên Phong 1, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bc Ninh).

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1081/CT-TTHT ngày 26/7/2016 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, công văn số 0108/16-FIN/SEV ngày 01/8/2016 và công văn số 0112/16-FIN/SEV ngày 20/12/2016 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) về lãi suất áp dụng đối với các khoản cho vay ủy thác. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4530/TCT-CS ngày 30/9/2016 xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước về lãi sut ủy thác cho vay vốn của Công ty SEV và nhận được công văn số 9211/NHNN-TTGSNH ny 30/11/2016 của Ngân hàng Nhà nước. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tng cục Thuếý kiến như sau:

- Tại khoản 1e Điều 37 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định ấn định thuế đối vi người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế: e) Mua, bán, trao đi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;”.

- Tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 3 Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 24/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết:

“4. “Các bên có quan hệ liên kết” (sau đây được gọi là "các bên liên kết") là cụm từ được sử dụng đ chỉ các bên có mi quan hệ thuộc một trong các trường hợp dưới đây: ...

4.2. Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vn hoặc đu tư dưới mọi hình thức của một bên khác;

5. "Giao dịch liên kết" là giao dịch kinh doanh giữa các bên liên kết.

6. "Giao dịch độc lập" là giao dịch kinh doanh giữa các bên không có quan hệ liên kết.

- Tại điểm 2 công văn số 9211/NHNN-TTGSNH ngày 30/11/2016 của Ngân hàng Nhà nước có ý kiến về việc điều chỉnh lãi suất cho vay ủy thác như sau: “Đ đảm bảo việc thực hiện hoạt động cho vay không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật các Tổ chức tín dụng thì SEV có quyền lựa chọn cách thức tiến hành hoạt động cho vay phù hợp (tn sut thực hiện hoạt động cho vay không thường xuyên, liên tục hoặc/và hoạt động cho vay không nhm mục đích sinh lợi). Việc SEV điều chỉnh mức lãi suất cho vay theo lãi suất trn tin gửi USD của kỳ hạn tương ứng do NHNN công b tại thời điểm phát sinh giao dịch là do SEV tự thỏa thuận, quyết định với bên liên quan.”.

Đề nghị Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam liên hệ với Ngân hàng Nhà nước để được hướng dẫn theo đúng quy định của Luật các Tổ chức tín dụng. Trường hợp Công ty SEV cho các công ty trong cùng tập đoàn vay theo đúng quy định và Hợp đồng cho vay thông qua việc ủy thác cho Ngân hàng Citibank là giao dịch liên kết thì Công ty SEV phải có nghĩa vụ kê khai giao dịch liên kết này theo mức lãi suất được xác định theo nguyên tắc giao dịch độc lập trên cơ sở nguyên tắc giá thị trường.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưng Đỗ Hoàng Anh Tun (để b/c);
- Ngân hàng Nhà nước;
- Vụ TCNH, Vụ CST, Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 355/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu355/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2017
Ngày hiệu lực25/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 355/TCT-CS lãi suất ủy thác cho vay vốn 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 355/TCT-CS lãi suất ủy thác cho vay vốn 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu355/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành25/01/2017
        Ngày hiệu lực25/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 355/TCT-CS lãi suất ủy thác cho vay vốn 2017

           Lịch sử hiệu lực Công văn 355/TCT-CS lãi suất ủy thác cho vay vốn 2017

           • 25/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực