Công văn 355/UBND-KT

Công văn 355/UBND-KT thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp về khoa học và công nghệ do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 355/UBND-KT chế độ báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 355/UBND-KT
V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp về KH&CN

Bắc Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Công văn số 316/BKHCN-TTKHCN ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ KH&CN về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp về KH&CN; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai, đôn đốc các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn thuộc diện thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp về khoa học và công nghệ; thực hiện đầy đủ và kịp thời yêu cầu của chế độ báo cáo nêu tại Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN Thông tư số 23/2011/TT-BKHCN của Bộ KH&CN và theo yêu cầu nêu tại Công văn trên; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh theo quy định./.

(Photo gửi kèm Công văn số 316/BKHCN-TTKHCN của Bộ KH&CN)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh;
- LĐVP, TKCT, TH, TPKT.

- Lưu: KT3, VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 355/UBND-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu355/UBND-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2013
Ngày hiệu lực20/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 355/UBND-KT chế độ báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 355/UBND-KT chế độ báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ Bắc Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu355/UBND-KT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành20/02/2013
        Ngày hiệu lực20/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 355/UBND-KT chế độ báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Công văn 355/UBND-KT chế độ báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ Bắc Giang

           • 20/02/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/02/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực