Công văn 3552/TCHQ-TXNK

Công văn 3552/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Nắp thùng xe bán tải do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3552/TCHQ-TXNK 2021 hướng dẫn phân loại mặt hàng Nắp thùng xe bán tải


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3552/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Nắp thùng xe bán tải

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4287/HQHP-TXNK ngày 04/5/2021 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng phản ánh, đồng thời qua kiểm tra, rà soát dữ liệu trên Hệ thống, phát hiện mặt hàng “Nắp thùng xe bán tải” nhập khẩu (được khai báo là nắp đậy thùng xe bán tải, nắp chụp thùng xe bán tải...) được phân loại vào các mã số HS khác nhau như 39.26, 76.16, 87.08. Về việc này, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kim tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư s17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017;

Tham khảo Chú giải chi tiết HS thì:

Mặt hàng “Nắp thùng xe bán tải” là phụ kiện chỉ dùng cho xe bán tải, phù hợp phân loại vào nhóm 87.08 “Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05.”, phân nhóm “- Bộ phận và phụ kiện của thân xe (kể cả cabin)”, phân nhóm 8708.29 “- - Loại khác”, phân nhóm - - - Loại khác”. Cụ thể:

- Đối với xe bán tải (pick up) dùng chở người: phù hp phân loại mã số 8708.29.95 - - - - Loại khác”.

- Đối với xe bán tải (pick up) dùng chở hàng: phù hợp phân loại mã số 8708.29.98 “- - - - - Loại khác”.

Tng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phthực hiện kiểm tra, rà soát việc nhập khu mặt hàng “Nắp thùng xe bán tải”, đối chiếu với hướng dẫn nêu trên đthực hiện phân loại và xử lý thuế đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo đCục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- PCT. Đào Thu Hư
ơng (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-Hồng
(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC TXNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3552/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3552/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2021
Ngày hiệu lực14/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(19/07/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3552/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 3552/TCHQ-TXNK 2021 hướng dẫn phân loại mặt hàng Nắp thùng xe bán tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3552/TCHQ-TXNK 2021 hướng dẫn phân loại mặt hàng Nắp thùng xe bán tải
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3552/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành14/07/2021
        Ngày hiệu lực14/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (19/07/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3552/TCHQ-TXNK 2021 hướng dẫn phân loại mặt hàng Nắp thùng xe bán tải

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3552/TCHQ-TXNK 2021 hướng dẫn phân loại mặt hàng Nắp thùng xe bán tải

              • 14/07/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/07/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực