Công văn 3557/BGTVT-VP

Công văn số 3557/BGTVT-VP về việc sử dụng thư điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3557/BGTVT-VP sử dụng thư điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3557/BGTVT-VP
V/v: Sử dụng thư điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Các Tổng công ty 91,

 

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng, từ tháng 5/2009 Văn phòng Bộ sẽ gửi báo cáo giao ban Bộ đến các hộp thư điện tử mà các đơn vị đã đăng ký trước ngày họp giao ban 02 ngày để lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, chủ động in tài liệu phục vụ cuộc họp giao ban. Văn phòng Bộ chỉ in tài liệu để trình Bộ trưởng, các Thứ trưởng và gửi các đại biểu các cơ quan ngoài Bộ tham dự cuộc họp giao ban và Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam.

Các văn bản chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ, các thông báo kết luận, các giấy mời họp (trừ các văn bản, quyết định phê duyệt các hồ sơ, dự án), ngay sau khi ký sẽ được gửi thẳng đến các đơn vị liên quan qua hộp thư điện tử.

Từ ngày 10/6/2009, các giấy mời họp gửi các cơ quan, đơn vị trong Bộ và các Tổng công ty 91 bằng hình thức duy nhất là hộp thư điện tử. Văn phòng Bộ chỉ phát hành văn bản giấy để báo cáo lãnh đạo Bộ và gửi các cơ quan, đơn vị ngoài Bộ.

Bộ Giao thông vận tải thông báo cho các cơ quan, đơn vị được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TH (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3557/BGTVT-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3557/BGTVT-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2009
Ngày hiệu lực01/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3557/BGTVT-VP

Lược đồ Công văn 3557/BGTVT-VP sử dụng thư điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3557/BGTVT-VP sử dụng thư điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3557/BGTVT-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành01/06/2009
        Ngày hiệu lực01/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3557/BGTVT-VP sử dụng thư điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3557/BGTVT-VP sử dụng thư điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành

              • 01/06/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/06/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực