Công văn 3567/VPCP-KTTH

Công văn 3567/VPCP-KTTH năm 2016 về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt tại Nghị định 108/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3567/VPCP-KTTH giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt tại Nghị định 108/2015/NĐ-CP 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3567/VPCP-KTTH
V/v giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt tại Nghị định số 108/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 4753/BTC-CST ngày 07 tháng 4 năm 2016, ý kiến của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1451/BTP-PLDSKT ngày 06 tháng 5 năm 2016 về quy định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt tại Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; đồng thời thông tin, giải thích rõ để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp biết thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3567/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3567/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2016
Ngày hiệu lực17/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3567/VPCP-KTTH giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt tại Nghị định 108/2015/NĐ-CP 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3567/VPCP-KTTH giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt tại Nghị định 108/2015/NĐ-CP 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3567/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành17/05/2016
        Ngày hiệu lực17/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3567/VPCP-KTTH giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt tại Nghị định 108/2015/NĐ-CP 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3567/VPCP-KTTH giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt tại Nghị định 108/2015/NĐ-CP 2016

             • 17/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực