Công văn 3569/TCT-DNNCN

Công văn 3569/TCT-DNNCN năm 2020 về Chứng từ thu hợp pháp khi đóng góp từ thiện, nhân đạo do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3569/TCT-DNNCN 2020 Chứng từ thu hợp pháp khi đóng góp từ thiện nhân đạo


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3569/TCT-DNNCN
V/v: Chứng từ thu hợp pháp khi đóng góp từ thiện, nhân đạo

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020.

 

Kính gửi: Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 582/CĐNH ngày 06/08/2020 của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam về việc hưng dẫn chứng từ thu hợp pháp khi đóng góp từ thiện nhân đạo. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết a.2, điểm a, khoản 3, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Điều 2; khoản 3, Điều 3 và Điều 16 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Điều 8 Thông tư số 46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hp năm 2018 Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngân hàng có vận động trích ngày lương của cán bộ, nhân viên chuyển vào tài khoản của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và có đầy đủ chứng từ chuyển tiền và danh sách các cá nhân được trích lương có xác nhận của Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng, sau đó Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã chuyển khoản tiền trên vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh và có bản chụp “Giấy báo có” của giao dịch chuyển khoản nêu trên do Ngân hàng mở tài khoản ngân hàng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh cấp thì cán bộ, nhân viên của Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam được giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo nêu trên vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khi quyết toán thuế năm 2018.

Tổng cục thuế thông báo để Công đoàn Ngân hàng Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
- Cục thuế tỉnh Long An;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3569/TCT-DNNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3569/TCT-DNNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2020
Ngày hiệu lực28/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(30/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3569/TCT-DNNCN

Lược đồ Công văn 3569/TCT-DNNCN 2020 Chứng từ thu hợp pháp khi đóng góp từ thiện nhân đạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3569/TCT-DNNCN 2020 Chứng từ thu hợp pháp khi đóng góp từ thiện nhân đạo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3569/TCT-DNNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Duy Minh
        Ngày ban hành28/08/2020
        Ngày hiệu lực28/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (30/08/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3569/TCT-DNNCN 2020 Chứng từ thu hợp pháp khi đóng góp từ thiện nhân đạo

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3569/TCT-DNNCN 2020 Chứng từ thu hợp pháp khi đóng góp từ thiện nhân đạo

              • 28/08/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/08/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực