Công văn 3570/VPCP-QHQT

Công văn số 3570/VPCP-QHQT về việc ký Chương trình trao đổi giữa Việt Nam và Ấn Độ về hợp tác giáo dục do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3570/VPCP-QHQT ký Chương trình trao đổi giữa Việt Nam và Ấn Độ hợp tác giáo dục


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3570/VPCP-QHQT
V/v ký Chương trình trao đổi giữa Việt Nam và Ấn Độ về hợp tác giáo dục

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 6582/BGDĐT-HTQT ngày 27 tháng 6 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung bản Dự thảo Chương trình trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục kèm theo văn bản trên.

2. Ủy quyền lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đại diện cho Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Chương trình trao đổi trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ.

3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền và hoàn tất các thủ tục cần thiết khác theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Vụ Luật pháp QT (Bộ Ngoại giao);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc,
 các Vụ: KG, TH, Website CP, Ban XDPL;
- Lưu: VT, QHQT (2). 18

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đoàn Mạnh Giao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3570/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3570/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2007
Ngày hiệu lực29/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3570/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 3570/VPCP-QHQT ký Chương trình trao đổi giữa Việt Nam và Ấn Độ hợp tác giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3570/VPCP-QHQT ký Chương trình trao đổi giữa Việt Nam và Ấn Độ hợp tác giáo dục
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3570/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýĐoàn Mạnh Giao
        Ngày ban hành29/06/2007
        Ngày hiệu lực29/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3570/VPCP-QHQT ký Chương trình trao đổi giữa Việt Nam và Ấn Độ hợp tác giáo dục

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3570/VPCP-QHQT ký Chương trình trao đổi giữa Việt Nam và Ấn Độ hợp tác giáo dục

              • 29/06/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/06/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực