Công văn 3573/TCT-TNCN

Công văn 3573/TCT-TNCN năm 2014 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3573/TCT-TNCN 2014 chính sách thuế thu nhập cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3573/TCT-TNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 691/CT-TNCN ngày 04/7/2014 của Cục Thuế tỉnh Sơn La đề nghị hướng dẫn vướng mắc trong quá trình thực hiện kiểm tra quyết toán thuế TNCN các năm 2009 đến 2013 là xác định khoản phụ cấp khu vực được trừ khỏi thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN). Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại tiết c, điểm 2.2, Khoản 2, Mục II, Phần A, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phu quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công gồm:

“c) Phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật đối với người làm việc ở vùng xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu”

- Tại khoản 3, Điều 1, Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân có hướng dẫn:

“3. Bổ sung vào điểm 2.2 các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công như sau:

Đối với những lĩnh vực công tác, ngành nghề mà Nhà nước có quy định chế độ phụ cấp, trợ cấp,... thì các khoản phụ cấp, trợ cấp,... này không tính vào thu nhập chịu thuế”.

- Tại tiết b.5, điểm 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN hướng dẫn các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công bao gồm:

“b.5) Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực”.

Để thực hiện thống nhất trong cả nước, sau khi có ý kiến tham gia rà soát của các Bộ, ngành liên quan, ngày 24/4/2014 Tổng cục Thuế ban hành công văn số 1381/TCT-TNCN về việc Danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công. Theo đó, phụ cấp khu vực được trừ khỏi thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/1/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Sơn La xác định các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ khỏi thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo hướng dẫn tại danh mục ban hành theo công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2014 của Tổng cục Thuế nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Sơn La được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3573/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3573/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2014
Ngày hiệu lực25/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3573/TCT-TNCN 2014 chính sách thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3573/TCT-TNCN 2014 chính sách thuế thu nhập cá nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3573/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Duy Minh
        Ngày ban hành25/08/2014
        Ngày hiệu lực25/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3573/TCT-TNCN 2014 chính sách thuế thu nhập cá nhân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3573/TCT-TNCN 2014 chính sách thuế thu nhập cá nhân

           • 25/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực