Công văn 3573/VPCP-KGVX

Công văn số 3573/VPCP-KGVX về việc đề án "Xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3573/VPCP-KGVX đề án "Xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên"


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3573/VPCP-KGVX
V/v đề án "Xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên"

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 575/TTr-BGDĐT ngày 23 tháng 1 năm 2008 về đề án "Xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên", Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên hoàn thiện lại đề án theo hướng sau đây:

- Làm rõ cơ chế tài chính và đầu tư để đề án khả thi về tài chính;

- Làm rõ cơ chế quản lý nhà nước đối với khu này, trách nhiệm và quyền của chủ đầu tư; cơ chế quan hệ giữa chủ đầu tư và các trường, các đơn vị và khu xây dựng;

- Làm rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với Khu Đại học này; việc gì do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên giải quyết, việc gì do Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ và Ủy ban biết để hoàn thiện lại đề án, trình Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, PL, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3573/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3573/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2008
Ngày hiệu lực28/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3573/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 3573/VPCP-KGVX đề án "Xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3573/VPCP-KGVX đề án "Xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên"
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3573/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Quốc Toản
        Ngày ban hành28/05/2008
        Ngày hiệu lực28/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3573/VPCP-KGVX đề án "Xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên"

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3573/VPCP-KGVX đề án "Xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên"

              • 28/05/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/05/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực