Công văn 358/TCHQ-GSQL

Công văn số 358/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu bộ linh kiện để sản xuất, lắp ráp xe ôtô do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 358/TCHQ-GSQL nhập khẩu bộ linh kiện để sản xuất, lắp ráp xe ôtô


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 358/TCHQ-GSQL
V/v: Nhập khẩu bộ linh kiện để sản xuất, lắp ráp xe ôtô

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

Trả lời công văn số 918/CHQCB-BC ngày 31.12.2004 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về việc nhập khẩu bộ linh kiện để sản xuất, lắp ráp xe ôtô của Công ty XNK và hợp tác đầu tư giao thông vận tải; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Công văn số 3380/TCHQ-GSQL ngày 21.7.2004 của Tổng cục Hải quan trả lời Công ty XNK và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải về việc nhập khẩu bộ linh kiện dạng CKD để sản xuất, lắp ráp xe ôtô là để hướng dẫn thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại công văn số 2804/VPCP-KTTH ngày 04.6.2004 của Văn phòng Chính phủ. Công văn này áp dụng trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam.

2. Ngày 05.10.2004 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 177/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020, Bộ Công nghiệp có Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN ngày 27.10.2004 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô, Bộ Khoa học và Công nghệ có Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01.10.2004 và Quyết định số 38/2004/QĐ-KHCN ngày 28.12.2004 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01.10.2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ôtô (Tổng cục Hải quan đã sao gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố). Theo đó, các doanh nghiệp đã được các cấp có thẩm quyền cho phép sản xuất, lắp ráp ôtô… được tiếp tục nhập khẩu và áp dụng chính sách thuế theo quy định hiện hành… Việc xác định tỷ lệ nội địa hóa thực hiện theo quy định tại Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01.10.2004 và Quyết định số 38/2004/QĐ-KHCN ngày 28.12.2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTCHQ;
- Cục ĐTCBL, Cục KTSTQ, Vụ Pháp chế;
- Lưu VP, GQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 358/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu358/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2005
Ngày hiệu lực25/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 358/TCHQ-GSQL nhập khẩu bộ linh kiện để sản xuất, lắp ráp xe ôtô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 358/TCHQ-GSQL nhập khẩu bộ linh kiện để sản xuất, lắp ráp xe ôtô
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu358/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành25/01/2005
        Ngày hiệu lực25/01/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 358/TCHQ-GSQL nhập khẩu bộ linh kiện để sản xuất, lắp ráp xe ôtô

           Lịch sử hiệu lực Công văn 358/TCHQ-GSQL nhập khẩu bộ linh kiện để sản xuất, lắp ráp xe ôtô

           • 25/01/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/01/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực