Công văn 3581/TCT-KK

Công văn 3581/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3581/TCT-KK 2020 hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3581/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Trả lời công văn số 6944/CT-TTKT3 ngày 12/8/2020 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc vướng mắc về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và sản xuất nội thất HPL Bình Xuyên. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Luật số 31/2013/QH13 quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng

“Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng”.

Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

“2. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này. Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo”.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và tài liệu kèm theo công văn số 6944/CT-TTKT3 ngày 12/8/2020 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc: Trường hợp, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và sản xuất nội thất HPL Bình Xuyên được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500606360 ngày 28/06/2018 là chủ dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất nội thất cao cấp HPL-Bình Xuyên” (Giấy chứng nhận đầu tư số 7563178108 của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc chứng nhận lần đầu ngày 15/8/2018, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 12/12/2019). Dự án “Nhà máy sản xuất nội thất cao cấp HPL-Bình Xuyên” đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu từ dự án đầu tư và thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư đáp ứng điều kiện về khấu trừ, hoàn thuế theo quy định thì Công ty được hoàn thuế theo Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016, Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, CS (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Lê Thị Duyên Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3581/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3581/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2020
Ngày hiệu lực31/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3581/TCT-KK

Lược đồ Công văn 3581/TCT-KK 2020 hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3581/TCT-KK 2020 hoàn thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3581/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLê Thị Duyên Hải
        Ngày ban hành31/08/2020
        Ngày hiệu lực31/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3581/TCT-KK 2020 hoàn thuế giá trị gia tăng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3581/TCT-KK 2020 hoàn thuế giá trị gia tăng

              • 31/08/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/08/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực