Công văn 3584/VPCP-KTN

Công văn 3584/VPCP-KTN năm 2016 về điều chỉnh địa danh, quy mô xây dựng Công viên nghĩa trang tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3584/VPCP-KTN điều chỉnh địa danh quy mô xây dựng công viên nghĩa trang Lâm Đồng 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3584/VPCP-KTN
V/v điều chnh địa danh, quy mô xây dựng Công viên nghĩa trang tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (văn bản số 14/TTr-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2016), ý kiến các Bộ: Xây dựng (văn bản số 792/BXD-KTQH ngày 04 tháng 5 năm 2016), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 1581/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04 tháng 5 năm 2016) và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 3340/BNN-TCLN ngày 27 tháng 4 năm 2016) trình Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh địa danh, quy mô xây dựng Công viên nghĩa trang tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vị trí, quy mô xây dựng nghĩa trang thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá vị trí khả thi để lựa chọn địa điểm đầu tư xây dựng nghĩa trang mới trên cơ sở bảo đảm quy hoạch chung thành phố Đà Lạt, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: T
N&MT, NN&PTNT, XD;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
Trợ lý TTgCP; TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b) N
ghĩa(16).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
N
guyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3584/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3584/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2016
Ngày hiệu lực18/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3584/VPCP-KTN điều chỉnh địa danh quy mô xây dựng công viên nghĩa trang Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3584/VPCP-KTN điều chỉnh địa danh quy mô xây dựng công viên nghĩa trang Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3584/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành18/05/2016
        Ngày hiệu lực18/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3584/VPCP-KTN điều chỉnh địa danh quy mô xây dựng công viên nghĩa trang Lâm Đồng 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3584/VPCP-KTN điều chỉnh địa danh quy mô xây dựng công viên nghĩa trang Lâm Đồng 2016

              • 18/05/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/05/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực