Công văn 3585/BTC-KHTC

Công văn 3585/BTC-KHTC về tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3585/BTC-KHTC tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3585/BTC-KHTC
V/v tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Thực hiện Công điện số 242/CĐ-TTg ngày 27/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường biện pháp phòng cháy, chữa cháy Bộ Tài chính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan, đơn vị.

2. Ban hành quy định hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy và công khai trong toàn đơn vị.

3. Kiện toàn Ban chỉ huy và lực lượng phòng cháy, chữa cháy của đơn vị để triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy.

4. Xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác phòng cháy, chữa cháy và phổ biến cho toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị. Đồng thời tổ chức diễn tập phương án cho lực lượng cán bộ làm công tác phòng cháy, chữa cháy của đơn vị để chủ động phòng chống khi có tình huống xảy ra.

5. Kiểm tra toàn bộ các phương tiện vật tư phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy (các thiết bị báo cháy, thiết bị chữa cháy …) để kịp thời sửa chữa hư hỏng, mua sắm bổ sung; niêm yết các quy định về phòng cháy, chữa cháy tại các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy nổ (khu vực nhà để xe, kho lưu trữ, kho hàng hóa…).

6. Thủ trưởng các đơn vị hệ thống (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), các trường thuộc Bộ có văn bản hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện ngay các biện pháp tăng cường phòng cháy, chữa cháy; báo cáo kết quả triển khai về Bộ Tài chính (qua Vụ Kế hoạch – Tài chính) để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/3/2012.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Tuấn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3585/BTC-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3585/BTC-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2012
Ngày hiệu lực19/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3585/BTC-KHTC tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3585/BTC-KHTC tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3585/BTC-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýBùi Tuấn Minh
        Ngày ban hành19/03/2012
        Ngày hiệu lực19/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3585/BTC-KHTC tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3585/BTC-KHTC tăng cường biện pháp phòng cháy chữa cháy

             • 19/03/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/03/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực