Công văn 3588/VPCP-KGVX

Công văn số 3588/VPCP-KGVX về việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Cúm A (H1N1), dịch Tiêu chẩy cấp do phẩy khuẩn tả ở người do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3588/VPCP-KGVX chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Cúm A (H1N1), dịch Tiêu chẩy cấp do phẩy khuẩn tả ở người


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3588/VPCP-KGVX
V/v Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Cúm A (H1N1), dịch Tiêu chẩy cấp do phẩy khuẩn tả ở người.  

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Cúm A(H1N1) và dịch Tiêu chẩy cấp do phẩy khuẩn tả ở người (văn bản số 460/BC-BYT ngày 28 tháng 5 năm 2009), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 639/CĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 và Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2009, chủ động lập phương án ứng phó khi dịch Cúm A(H1N1) xâm nhập vào Việt Nam.

2. Giao Bộ Y tế:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ và các cơ quan liên quan, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung dự toán ngân sách năm 2009 để phòng, chống dịch Cúm A(H1N1) ở người. Kiên quyết không để thiếu vật tư, phương tiện phòng, chống dịch, đồng thời tránh việc mua sắm trùng lặp, lãng phí.

b) Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện thường xuyên việc bảo dưỡng và đề xuất bổ sung các loại máy móc, thiết bị y tế hiện có để sẵn sàng sử dụng, đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch cả trước mắt và lâu dài.

c) Chỉ đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan để hoàn thiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu Y sinh học quốc tế tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH,
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3588/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3588/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2009
Ngày hiệu lực01/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3588/VPCP-KGVX chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Cúm A (H1N1), dịch Tiêu chẩy cấp do phẩy khuẩn tả ở người


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3588/VPCP-KGVX chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Cúm A (H1N1), dịch Tiêu chẩy cấp do phẩy khuẩn tả ở người
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3588/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành01/06/2009
        Ngày hiệu lực01/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3588/VPCP-KGVX chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Cúm A (H1N1), dịch Tiêu chẩy cấp do phẩy khuẩn tả ở người

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3588/VPCP-KGVX chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Cúm A (H1N1), dịch Tiêu chẩy cấp do phẩy khuẩn tả ở người

           • 01/06/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực