Công văn 359/TTg-QHQT

Công văn 359/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án "Mô hình trường học mới tại Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 359/TTg-QHQT Mô hình trường học mới tại Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 359/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục dự án "Mô hình trường học mới tại Việt Nam" do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (các công văn số 1407/BKHĐT-KTĐN ngày 12 tháng 3 năm 2012 và 1586/BKHĐT-KTĐN ngày 16 tháng 3 năm 2012), ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan: Bộ Tài chính (công văn số 2540/BTC-QLN ngày 28 tháng 02 năm 2012), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 574/NHNN-HTQT ngày 08 tháng 02 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án "Mô hình trường học mới tại Việt Nam" do Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục toàn cầu (GPE) viện trợ không hoàn lại (84,6 triệu USD) ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB) như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại các văn bản trên. Vốn đối ứng (3 triệu USD) do Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí theo qui định hiện hành.

2. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện, phê duyệt văn kiện và chủ trì triển khai thực hiện Dự án bảo đảm dự án thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện các thủ tục tiếp theo theo các qui định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
 các Vụ: TH, KTN, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 27

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 359/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu359/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2012
Ngày hiệu lực20/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 359/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 359/TTg-QHQT Mô hình trường học mới tại Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 359/TTg-QHQT Mô hình trường học mới tại Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu359/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành20/03/2012
        Ngày hiệu lực20/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 359/TTg-QHQT Mô hình trường học mới tại Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Công văn 359/TTg-QHQT Mô hình trường học mới tại Việt Nam

              • 20/03/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/03/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực