Công văn 3593/TCT-CS

Công văn 3593/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế đối với Ban quản lý dự án xây dựng giao thông tỉnh Bắc Ninh do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3593/TCT-CS chính sách thuế đối với Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh 2015


TNG CỤC THU
B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3593/TCT-CS
V/v: Cnh sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1257/CT-TTHT ngày 22/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về chính sách thuế đối với Ban quản lý dự án xây dựng giao thông - Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ban quản lý dự án xây dựng giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 03/UB ngày 16/01/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tại Quyết định số 03/UB ngày 16/01/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Ban quản lý dự án thực hiện theo Thông tư số 18/BXD-VKT ngày 10/6/1995 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc thực hiện các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng. Tuy nhiên, đến nay Thông tư số 18/BXD-VKT ngày 10/6/1995 của Bộ Xây dựng đã hết hiệu lực thi hành.

Đ nghị Cục Thuế nghiên cứu quy định của pháp luật hiện hành về đơn vị sự nghiệp, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để tham khảo ý kiến Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải trong việc xác định tính chất hoạt động của đơn vị để có cơ sở áp dụng chính sách thuế cho phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế - TCT;
-
Lưu VT, CS (3b).7

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3593/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3593/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2015
Ngày hiệu lực03/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3593/TCT-CS chính sách thuế đối với Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3593/TCT-CS chính sách thuế đối với Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3593/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Quý Trung
        Ngày ban hành03/09/2015
        Ngày hiệu lực03/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3593/TCT-CS chính sách thuế đối với Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3593/TCT-CS chính sách thuế đối với Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh 2015

             • 03/09/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/09/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực