Công văn 3594/TM-XNK

Công văn số 3594/TM-XNK ngày 15/09/2003 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 5201, 5202, 5303

Nội dung toàn văn Công văn 3594/TM-XNK nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 5201, 5202, 5303


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3594/TM-XNK
V/v nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 5201, 5201, 5203

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

Công ty Dệt may Thắng Lợi
 (Số 2 Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Binh, TP. HCM)

Trả lời đề nghị của Công ty Dệt may Thắng Lợi tại văn bản số 378A/CV-TL-XK ngày 3/9/2003 về việc đăng ký hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng bông (mã số hàng hoá trong Biểu thuế nhập khẩu: 5201, 5201, 5203), Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09/05/203 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 91/2003/QĐ-TTg">04/2003/TT-BTM ngày 10/07/2003 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09/05/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam;

Bộ Thương mại đồng ý Công ty Dệt may Thắng Lợi được nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan mặt hàng bông (mã số hàng hoá trong Biểu thuế nhập khẩu là 5201, 5202, 5203) với số lượng: 600 tấn (viết bằng chữ: sáu trăm tấn).

Việc nhập khẩu thực hiện theo quy định tại thông tư số 91/2003/QĐ-TTg">04/2003/TT-BTM dẫn trên của Bộ Thương mại và các quy định hiện hành về quản lý nhập khẩu.

Văn bản này có hiệu lực đến ngày 31/12/2003.

 

 

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3594/TM-XNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3594/TM-XNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/09/2003
Ngày hiệu lực 15/09/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3594/TM-XNK

Lược đồ Công văn 3594/TM-XNK nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 5201, 5202, 5303


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3594/TM-XNK nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 5201, 5202, 5303
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3594/TM-XNK
Cơ quan ban hành Bộ Thương mại
Người ký Mai Văn Dâu
Ngày ban hành 15/09/2003
Ngày hiệu lực 15/09/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3594/TM-XNK nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 5201, 5202, 5303

Lịch sử hiệu lực Công văn 3594/TM-XNK nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 5201, 5202, 5303

  • 15/09/2003

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/09/2003

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực