Công văn 3594/VPCP-CN

Công văn 3594/VPCP-CN năm 2021 về báo cáo tình hình và đề xuất giải pháp khôi phục, phát triển sản xuất và hoạt động thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3594/VPCP-CN 2021 tình hình khôi phục phát triển sản xuất và hoạt động thương mại


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3594/VPCP-CN
V/v báo cáo tình hình đề xuất các giải pháp khôi phục, phát triển sản xuất và hoạt động thương mại.

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong điều kiện đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp trên thế giới và khu vực; trong nước đã xuất hiện trở lại đợt dịch lây lan nguy hiểm hơn trong cộng đồng, gây tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất và thương mại tại nhiều địa phương. Để chỉ đạo thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế trong tình hình hiện nay, Phó Thủ tướng Văn Thành yêu cầu:

1. Các địa phương báo cáo ngắn gọn về tình hình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, hoạt động thương mại, tiêu thụ nông sản tại địa phương; những khó khăn, vướng mắc hiện nay và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, khôi phục, thúc đẩy phát triển sản xuất và hoạt động thương mại tại địa phương gửi Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng gửi đến Văn phòng Chính phủ trước ngày 01 tháng 06 năm 2021.

2. Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xem xét báo cáo của các địa phương, khẩn trương tổng hợp tình hình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, hoạt động thương mại, tiêu thụ nông sản trên cả nước; đánh giá các kết quả đạt được so với mục tiêu, kế hoạch đề ra; những khó khăn, vướng mắc hiện nay và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, khôi phục, thúc đẩy sản xuất và hoạt động thương mại trong thời gian tới, đặc biệt là đối với các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 như tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh v.v... báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 02 tháng 6 năm 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (
để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KGVX
, NN, QHĐP; Cổng TTĐTCP;
-
Lưu: VT, CN(2).Tm

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3594/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3594/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2021
Ngày hiệu lực29/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(31/05/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3594/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 3594/VPCP-CN 2021 tình hình khôi phục phát triển sản xuất và hoạt động thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3594/VPCP-CN 2021 tình hình khôi phục phát triển sản xuất và hoạt động thương mại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3594/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành29/05/2021
        Ngày hiệu lực29/05/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (31/05/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3594/VPCP-CN 2021 tình hình khôi phục phát triển sản xuất và hoạt động thương mại

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3594/VPCP-CN 2021 tình hình khôi phục phát triển sản xuất và hoạt động thương mại

              • 29/05/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/05/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực