Công văn 3595/BNN-KL

Công văn số 3595/BNN-KL về việc tăng cường tổ chức triển khai thực hiện giao rừng, cho thuê rừng và quản lý nương rẫy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3595/BNN-KL tăng cường tổ chức triển khai thực hiện giao rừng, cho thuê rừng và quản lý nương rẫy


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
*******

Số: 3595/BNN-KL
Về việc tăng cường tổ chức triển khai thực hiện giao rừng, cho thuê rừng và quản lý nương rẫy.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Ngày 26 tháng 10 năm 2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 2963/BNN- KL đề nghị các địa phương tổ chức triển khai thực hiện ngay hai Đề án “Giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2007- 2010” tại Quyết định số 2740/QĐ-BNN- KL ngày 20/9/2007 và “Hỗ trợ người dân vùng cao canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy giai đoạn 2008- 2012” tại Quyết định số 2945/QĐ- BNN- KL ngày 05/10/2007. Tuy nhiên, đến nay việc triển khai thực hiện hai đề án ở nhiều địa phương còn chậm, một số tỉnh còn lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện, cơ cấu tổ chức ở các cấp để chỉ đạo thực hiện đề án chưa rõ ràng, cụ thể và việc giao nhiệm vụ cho cơ quan đầu mối thực hiện thiếu thống nhất.

Để tổ chức triển khai hai đề án đồng bộ trong phạm vi cả nước và theo sự chỉ đạo tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, nhằm thực hiện công tác giao rừng, cho thuê rừng và quản lý nương rẫy đạt hiệu quả thiết thực, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các cấp và các Sở, Ban ngành ở địa phương nhanh chóng triển khai các nội dung tại công văn số 2963/BNN- KL ngày 26/10/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Thành lập cơ cấu tổ chức và chỉ đạo ở các cấp về công tác giao rừng, cho thuê rừng và quản lý nương rẫy, chủ trì là đồng chí lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các cấp, với thành phần là đại diện các ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch- Đầu tư, Tài chính và đại diện một số cơ quan, đơn vị hoặc chính quyền cơ sở khác (Nều cần thì bổ sung cho phù hợp với đặc thù của địa phương).

 Bộ máy tổ chức tinh gọn và phù hợp với chủ trương cải cách hành chính và hiệu quả, mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ rõ ràng và chịu trách nhiệm giải quyết lĩnh vực công việc thuộc phạm vi đơn vị mình phụ trách phục vụ cho công tác giao rừng, cho thuê rừng và quản lý nương rẫy.

3. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất giao nhiệm vụ cho Chi cục Kiểm lâm làm cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện công tác giao rừng, cho thuê rừng và quản lý canh tác nương rẫy, xây dựng đề án (hoặc phương án) giao rừng, cho thuê rừng và đề án hỗ trợ người dân vùng cao canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy ở địa phương; theo dõi, tổng hợp tình hình về giao rừng, cho thuê rừng và quản lý nương rẫy; xây dựng kế hoạch công tác và chuẩn bị nội dung, chương trình triển khai các công việc nêu trên; báo cáo kết quả thường xuyên về Cục Kiểm lâm.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Cục Kiểm lâm, Cục Lâm nghiệp;
- Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp các tỉnh thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3595/BNN-KL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3595/BNN-KL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2007
Ngày hiệu lực28/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3595/BNN-KL

Lược đồ Công văn 3595/BNN-KL tăng cường tổ chức triển khai thực hiện giao rừng, cho thuê rừng và quản lý nương rẫy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3595/BNN-KL tăng cường tổ chức triển khai thực hiện giao rừng, cho thuê rừng và quản lý nương rẫy
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3595/BNN-KL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHứa Đức Nhị
        Ngày ban hành28/12/2007
        Ngày hiệu lực28/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 3595/BNN-KL tăng cường tổ chức triển khai thực hiện giao rừng, cho thuê rừng và quản lý nương rẫy

         Lịch sử hiệu lực Công văn 3595/BNN-KL tăng cường tổ chức triển khai thực hiện giao rừng, cho thuê rừng và quản lý nương rẫy

         • 28/12/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/12/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực