Công văn 3596/BNN-KH

Công văn 3596/BNN-KH thống nhất chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp đến năm 2020 tỉnh Bình Thuận do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3596/BNN-KH thống nhất chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3596/BNN-KH
V/v thống nhất chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp đến năm 2020 tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được văn bản số 3435/UBND-KTN ngày 07/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị thống nhất chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Trên cơ sở giải trình của tỉnh Bình Thuận và ý kiến đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp ngày 19/10/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Về số liệu quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp của tỉnh đến năm 2020

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, số liệu quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 tại văn bản số 3435/UBND-KTN ngày 07/9/2012 có sai khác với chỉ tiêu Chính phủ phân bổ tại văn bản số 23/CP-KTN ngày 23/02/2012 là do:

- Có sự trùng lắp số liệu giữa đất lâm nghiệp với đất quốc phòng và an ninh và diện tích đất lâm nghiệp;

- Do xác định lại địa giới hành chính theo Quyết định số 1571/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phải tách 610 ha đất lâm nghiệp của tỉnh Bình Thuận chồng lấn với diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Điều chỉnh giảm 679 ha đất lâm nghiệp để xây dựng hồ KaPét; giảm 188 ha đất lâm nghiệp chuyển sang đất an ninh để xây dựng phân trại số 8, Trại giam Z30D;

- Điều chỉnh diện tích và ranh giới chồng lấn trên thực địa đất quy hoạch cho quốc phòng (TB3) và đất an ninh (Z30D).

UBND tỉnh Bình Thuận đã làm việc thống nhất số liệu đất lâm nghiệp quy hoạch đến năm 2020 liên quan đến quản lý của Trường bắn Quốc gia Quân khu 7 (Bộ Quốc phòng) và Trại giam Z30D (Bộ Công an).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất đề nghị điều chỉnh số liệu quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp của tỉnh Bình Thuận đến năm 2015, 2020 cụ thể như sau:

- Đến năm 2015 là 336.708 ha, gồm:

Đất rừng phòng hộ: 136.551 ha;

Đất rừng đặc dụng: 32.251 ha;

Đất rừng sản xuất: 167.906 ha;

- Đến năm 2020 là 333.579 ha, gồm:

Đất rừng phòng hộ: 135.860 ha;

Đất rừng đặc dụng: 32.241 ha;

Đất rừng sản xuất: 165.478 ha.

2. Một số đề nghị:

- Đề nghị tỉnh Bình Thuận và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo rà soát đánh giá hiện trạng 3 loại rừng trong phạm vi quy hoạch đất quốc phòng, an ninh để giao cho các đơn vị quản lý, bảo vệ rừng theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện các công việc liên quan đến phê duyệt, quản lý phương án quy hoạch sử dụng đất theo đúng các quy định của Pháp luật, trong đó có đất lâm nghiệp.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận làm việc với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, thống nhất số liệu trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3596/BNN-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3596/BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2012
Ngày hiệu lực19/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3596/BNN-KH thống nhất chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3596/BNN-KH thống nhất chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3596/BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành19/10/2012
        Ngày hiệu lực19/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3596/BNN-KH thống nhất chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3596/BNN-KH thống nhất chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp

           • 19/10/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/10/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực