Công văn 359TCT/NV5

Công văn 359TCT/NV5 về việc áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 359TCT/NV5 việc áp dụng thuế giá trị gia tăng nhà thầu nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 359/TCN/NV5
V/v: áp dụng thuế GTGT đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2000

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục thuế nhận được công văn của một số doanh nghiệp về việc thuế suất thuế GTGT đối với nhà thầu, thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thực hiện công việc xây lắp đặt tại Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Mục I Phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính quy định nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT như sau:

Số thuế GTGT phải nộp = GTGT x Thuế suất thuế GTGT

Trong đó thuế suất thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Điều 8 Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Kể từ ngày 01/9/1999, theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 78/1999/NĐ-CP ngày 20/8/1999 của Chính phủ và Điểm 13 Mục III Thông tư số 78/1999/NĐ-CP">106/1999/TT-BTC ngày 30/8/1999 của Bộ Tài chính thì các công việc xây dựng, lắp đặt tại Việt Nam do các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thực hiện thuộc đối tượng được giảm 50% thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các địa phương biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Trí Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 359TCT/NV5

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 359TCT/NV5
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/01/2000
Ngày hiệu lực 24/01/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 359TCT/NV5

Lược đồ Công văn 359TCT/NV5 việc áp dụng thuế giá trị gia tăng nhà thầu nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 359TCT/NV5 việc áp dụng thuế giá trị gia tăng nhà thầu nước ngoài
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 359TCT/NV5
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Trương Trí Trung
Ngày ban hành 24/01/2000
Ngày hiệu lực 24/01/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 359TCT/NV5 việc áp dụng thuế giá trị gia tăng nhà thầu nước ngoài

Lịch sử hiệu lực Công văn 359TCT/NV5 việc áp dụng thuế giá trị gia tăng nhà thầu nước ngoài

  • 24/01/2000

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/01/2000

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực