Công văn 36/TCT-CS

Công văn số 36/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 36/TCT-CS thuế suất thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 36/TCT-CS
V/v: thuế suất thuế GTGT.

 Hà Nội, ngày 07 tháng  01  năm 2008

 

Kính gửi: Công ty cổ phần giám định VINACONTROL.

 

Trả lời công văn số 385/CV-TGĐ ngày 12/11/2007 của Công ty cổ phần giám định VINACONTROL hỏi về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 1 mục I Phần A Thông tư số 158/2003/NĐ-CP 148/2004/NĐ-CP 156/2005/NĐ-CP">32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: “Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hoá, dịch vụ (kể cả dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân nước ngoài) dùng cho cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam”.

- Tại điểm 1.2 mục II Phần B Thông tư số 158/2003/NĐ-CP 148/2004/NĐ-CP 156/2005/NĐ-CP">32/2007/TT-BTC nêu trên có hướng dẫn thuế suất 0% áp dụng đối với dịch vụ xuất khẩu như sau: “Dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ được cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và được tiêu dùng ngoài Việt Nam nếu có đủ điều kiện cơ sở cung cấp dịch vụ  phải có hợp đồng ký với người mua ở nước ngoài theo quy định của Luật Thương mại; người mua nước ngoài thanh toán tiền dịch vụ cho cơ sở cung cấp dịch vụ tại Việt Nam”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên: Trường hợp Công ty cổ phần giám định VINACONTROL có ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ giám định dầu thô với khách hàng là tổ chức, cá nhân trong nước thì dịch vụ giám định dầu thô nêu trên áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% (theo quy định tại điểm u Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ).

Tuy nhiên theo trình bày của Công ty thì: Công ty cổ phần giám định VINACONTROL có ký kết  1 số hợp đồng cung cấp dịch vụ giám định dầu thô với

khách hàng nước ngoài theo quy định của Luật Thương mại, dịch vụ này phục vụ cho thị trường nước ngoài và khách hàng nước ngoài thanh toán tiền cung cấp dịch vụ cho Công ty bằng chuyển khoản theo quy định thì dịch vụ giám định dầu thô nêu trên của Công ty được coi là dịch vụ xuất khẩu, áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Dịch vụ giám định dầu thô với khách hàng nước ngoài này để được khấu trừ, hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào thì Công ty phải có đầy đủ thủ tục theo quy định tại điểm 1.2.d mục III Phần B Thông tư số 158/2003/NĐ-CP 148/2004/NĐ-CP 156/2005/NĐ-CP">32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như trên;
- Cục thuế Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 36/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 36/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/01/2008
Ngày hiệu lực 07/01/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 36/TCT-CS thuế suất thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 36/TCT-CS thuế suất thuế giá trị gia tăng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 36/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 07/01/2008
Ngày hiệu lực 07/01/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 36/TCT-CS thuế suất thuế giá trị gia tăng

Lịch sử hiệu lực Công văn 36/TCT-CS thuế suất thuế giá trị gia tăng

  • 07/01/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/01/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực