Công văn 360/UBND-KTN

Công văn 360/UBND-KTN năm 2018 về đính chính Quyết định 02/2018/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 360/UBND-KTN 2018 đính chính Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 360/UBND-KTN
V/v đính chính Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Hà Giang, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Ngày 25 tháng 01 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Do sơ suất trong khâu đánh máy, soạn thảo văn bản, tại Điều 3 của Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ghi là: “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 02 năm 2017”. Nay Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang xin đính chính lại là: “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 02 năm 2018”.

Đề nghị các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cập nhật điều chỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử;
- Trung tâm Thông tin công báo tỉnh;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT, CV: KT, CN, TN.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
La Tiến Sang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 360/UBND-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu360/UBND-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2018
Ngày hiệu lực02/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 360/UBND-KTN 2018 đính chính Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 360/UBND-KTN 2018 đính chính Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Hà Giang
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu360/UBND-KTN
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýLa Tiến Sang
       Ngày ban hành02/02/2018
       Ngày hiệu lực02/02/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 360/UBND-KTN 2018 đính chính Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Hà Giang

             Lịch sử hiệu lực Công văn 360/UBND-KTN 2018 đính chính Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Hà Giang

             • 02/02/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/02/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực