Công văn 360/XNK-TMQT

Công văn 360/XNK-TMQT năm 2017 về nhập khẩu tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 360/XNK-TMQT 2017 nhập khẩu tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 360/XNK-TMQT
V/v nhập khẩu tinh dầu sử dụng cho thuc lá điện tử

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Giám sát Quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan)

Trả lời công văn số 566/GSQL-GQ1 ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Cục Giám sát Quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) về việc nhập khẩu tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử; tiếp theo công văn số 169/XNK-TMQT ngày 27 tháng 02 năm 2017, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

Các quy định của pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về thuốc lá điện tử bao gồm cả tinh dầu thuốc lá điện tử. Trong phương án Bộ Công Thương trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì nghiên cứu, phối hợp với Bộ Y tế, các Bộ ngành, đơn vị có liên quan xây dựng quy định phù hợp để quản lý sản phẩm thuốc lá điện tử trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) xin thông tin để Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Quốc Khánh (để b/c);

- Vụ CNN;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TM
QT, nganntt.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 360/XNK-TMQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu360/XNK-TMQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2017
Ngày hiệu lực05/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 360/XNK-TMQT 2017 nhập khẩu tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 360/XNK-TMQT 2017 nhập khẩu tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu360/XNK-TMQT
        Cơ quan ban hànhCục Xuất nhập khẩu
        Người kýPhan Thị Diệu Hà
        Ngày ban hành05/04/2017
        Ngày hiệu lực05/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 360/XNK-TMQT 2017 nhập khẩu tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử

             Lịch sử hiệu lực Công văn 360/XNK-TMQT 2017 nhập khẩu tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử

             • 05/04/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/04/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực