Công văn 3602/BNN-KTHT

Công văn 3602/BNN-KTHT thẩm định Đề án “Phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc Cống” tỉnh Điện Biên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3602/BNN-KTHT Phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc Cống


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3602/BNN-KTHT
V/v Thẩm định Đề án “Phát triển kinh tế xã hội vùng các dân tộc Cống” tỉnh Điện Biên

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được Công văn số 943/UBDT-CSDT ngày 22/11/2011 của Ủy ban Dân tộc lấy ý kiến Thẩm định Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống, Cờ lao”: sau khi nghe đại diện UBND tỉnh Điện Biên báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại Hội nghị Thẩm định Đề án do Ủy ban Dân tộc chủ trì ngày 17/11/2011 và sau khi nghiên cứu nội dung Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Cống” trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh Điện Biên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Về nội dung Đề án:

- Đề án đã chuẩn bị công phu, tỷ mỷ, rõ ràng, số liệu đầy đủ và đã đề xuất được các giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

- Đề án đã chỉnh sửa theo kết luận của Hội nghị Thẩm định ngày 17/11/2011 bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, các chính sách, vốn đầu tư tại Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống, Cờ lao” và nội dung hướng dẫn xây dựng Đề án của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 811/UBDT-DPI ngày 17/10/2011.

2. Trên cơ sở nội dung trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với nội dung Đề án và đề nghị của UBND tỉnh Điện Biên tại Tờ trình số 1775/TTr-UBND ngày 21/11/2011 như: Phạm vi thực hiện: Mục tiêu của Đề án; Nội dung và định mức đầu tư; Tổng vốn đầu tư; Thời gian và tổ chức thực hiện.

3. Một số nội dung cần lưu ý:

- Do định mức và đơn giá của Đề án tính tại thời điểm năm 2010 nên việc trượt giá trong quá trình đầu tư thực hiện theo quy định chung của Nhà nước.

- Trong quá trình thực hiện Đề án có sự biến động về địa giới hành chính trong vùng, đề nghị UBND tỉnh Điện Biên báo cáo các Bộ, ngành liên quan và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đề nghị Ủy ban Dân tộc tổng hợp, hoàn thiện thẩm định để Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên làm cơ sở phê duyệt Đề án.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Điện Biên;
- Lưu VT, Cục KTHT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3602/BNN-KTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3602/BNN-KTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2011
Ngày hiệu lực07/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3602/BNN-KTHT Phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc Cống


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3602/BNN-KTHT Phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc Cống
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3602/BNN-KTHT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành07/12/2011
        Ngày hiệu lực07/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3602/BNN-KTHT Phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc Cống

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3602/BNN-KTHT Phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc Cống

             • 07/12/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/12/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực