Công văn 3603/BNV-CQĐP

Công văn số 3603/BNV-CQĐP về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3603/BNV-CQĐP thẩm định dự thảo NQLT hướng dẫn các Điều 11, 14,16,22,26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3603/BNV-CQĐP
V/v thẩm định dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Thực hiện Điều 28 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ năm 2007, Bộ Nội vụ được Chính phủ giao phối hợp với Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trình Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét, quyết định.

Qua quá trình nghiên cứu xây dựng, đến nay Bộ Nội vụ và Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hoàn thành dự thảo Nghị quyết liên tịch. Trong quá trình soạn thảo, Ban soạn thảo đã tổ chức các cuộc hội thảo tại miền Bắc và miền Nam để lấy ý kiến trực tiếp những người chỉ đạo và thực hiện dân chủ cơ sở ở các địa phương; đã gửi dự thảo Nghị quyết liên tịch lên Website Chính phủ trong thời gian 60 ngày (2 tháng) để lấy ý kiến nhân dân và gửi dự thảo để lấy ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến góp ý, Bộ Nội vụ và Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã chỉnh lý, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết liên tịch.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nội vụ xin gửi dự thảo Nghị quyết liên tịch của Chính phủ và Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Báo cáo tiếp thu góp ý dự thảo Nghị quyết liên tịch tới quý Bộ để thẩm định (gửi kèm theo công văn).

Bộ Nội vụ mong sớm nhận được ý kiến thẩm định của quý Bộ để tiếp thu, chỉnh lý văn bản trình Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, CQĐP (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hữu Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3603/BNV-CQĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3603/BNV-CQĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2007
Ngày hiệu lực13/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3603/BNV-CQĐP thẩm định dự thảo NQLT hướng dẫn các Điều 11, 14,16,22,26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3603/BNV-CQĐP thẩm định dự thảo NQLT hướng dẫn các Điều 11, 14,16,22,26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3603/BNV-CQĐP
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Hữu Thắng
        Ngày ban hành13/12/2007
        Ngày hiệu lực13/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3603/BNV-CQĐP thẩm định dự thảo NQLT hướng dẫn các Điều 11, 14,16,22,26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3603/BNV-CQĐP thẩm định dự thảo NQLT hướng dẫn các Điều 11, 14,16,22,26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

           • 13/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực