Công văn 3604/BNN-TL

Công văn số 3604/BNN-TL về việc hướng dẫn lựa chọn tiêu chí các công trình thủy lợi vừa và nhỏ vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2006-2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3604/BNN-TL hướng dẫn lựa chọn tiêu chí các công trình thủy lợi vừa và nhỏ vùng đồng bào dân tộc,vùng sâu,vùng xa trên Tây Nguyên 2006-2010


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 3604/BNN-TL
V/v: hướng dẫn lựa chọn tiêu chí các công trình thủy lợi vừa và nhỏ vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2006-2010

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6954/VPCP-NN ngày 29/11/2007 V/v phê duyệt Đề án thủy lợi vừa và nhỏ các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2006-2010, Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn lựa chọn tiêu chí các công trình thủy lợi vừa và nhỏ vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên để đầu tư trong giai đoạn 2006-2010 như sau:

I. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ:

1. Các công trình thủy lợi phù hợp với quy hoạch thuỷ lợi của địa phương, phục vụ trực tiếp đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa thuộc đối tượng của Quyết định số 132/2002/QĐ-TTg ngày 8/10/2002 và Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các vùng thường xuyên bị hạn nặng, bức xúc về nhu cầu cấp nước sản xuất, sinh hoạt phải dựa vào nước mưa tự nhiên, sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại đáng kể do thiếu nguồn nước về mua khô hạn trong năm.

3. Các công trình vốn đầu tư ít, hiệu quả đầu tư cao; các công trình phục vụ tưới các loại cây trồng có năng suất, giá trị kinh tế cao; các công trình đã xây dựng nhưng chưa hoàn chỉnh hoặc các công trình bị hư hỏng cần tiếp tục đầu tư để phát huy hết năng lực thiết kế.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ vào nguồn vốn nhà nước đầu tư hàng năm cho tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh là cấp quyết định đầu tư, lựa chọn các công trình đầu tư, lập và phê duyệt các dự án đầu tư và tổ chức thực hiện.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT giúp UBND tỉnh chủ trì thẩm định các Dự án đầu tư xây dựng công trình; cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính tham mưu cho Tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch hàng năm, cân đối bố trí vốn để thực hiện dự án từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu khác.

3. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã là chủ đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn của mình, chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã tổ chức thực hiện dự án đầu tư.

4. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã có thể uỷ quyền cho Ủy ban nhân dân xã, thị trấn làm chủ đầu tư đối với những công trình có quy mô nhỏ, nằm gọn trong phạm vi một xã, kỹ thuật đơn giản, tổng mức đầu tư không lớn để thuận lợi cho việc huy động sự đóng góp nhân lực, vật lực, sự tham gia giám sát thi công và quản lý của cộng đồng dân cư, khuyến khích nhân dân địa phương tham gia xây dựng công trình để tăng thu nhập cho đồng bào thiểu số tại chỗ, gắn với việc duy tu bảo dưỡng công trình sau này.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên chỉ đạo tổ chức thực hiện, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra thực hiện tiến độ, khối lượng và chất lượng công trình, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí thất thoát.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở NN & PTNT các tỉnh Tây Nguyên;
- Vụ Kế hoạch, Vụ TC, Cục HTX&PTNT;
- Lưu: VT, TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3604/BNN-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3604/BNN-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3604/BNN-TL hướng dẫn lựa chọn tiêu chí các công trình thủy lợi vừa và nhỏ vùng đồng bào dân tộc,vùng sâu,vùng xa trên Tây Nguyên 2006-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3604/BNN-TL hướng dẫn lựa chọn tiêu chí các công trình thủy lợi vừa và nhỏ vùng đồng bào dân tộc,vùng sâu,vùng xa trên Tây Nguyên 2006-2010
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3604/BNN-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm
        Người kýĐào Xuân Học
        Ngày ban hành31/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3604/BNN-TL hướng dẫn lựa chọn tiêu chí các công trình thủy lợi vừa và nhỏ vùng đồng bào dân tộc,vùng sâu,vùng xa trên Tây Nguyên 2006-2010

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3604/BNN-TL hướng dẫn lựa chọn tiêu chí các công trình thủy lợi vừa và nhỏ vùng đồng bào dân tộc,vùng sâu,vùng xa trên Tây Nguyên 2006-2010

           • 31/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực