Công văn 3606/TCHQ-TXNK

Công văn 3606/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại các linh kiện do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3606/TCHQ-TXNK 2019 phân loại các linh kiện


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3606/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3663/HQHCM-TXNK ngày 13/12/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vướng mắc phân loại các linh kiện do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bảo Nhã nhập khẩu tại tờ khai số 101918001250/A11 ngày 23/03/2018. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khu Việt Nam;

Căn cứ quy tắc 2a trong 6 quy tắc tổng quát Ban hành kèm theo Thông tư Thông tư số 65/2017/TT-BTC ;

Trên cơ sở kết quả giám định của Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại Thông báo giám định số 004/N5.18/TĐ ngày 16/04/2018, các linh kiện nhập khẩu có thể lắp ráp đồng bộ với nhau, khi được lắp thêm các ổ đĩa cứng và cài đặt phần mềm phù hợp có thể tạo thành Đầu ghi Video mạng hoặc Máy chủ.

Đối chiếu với quy định dẫn trên các linh kiện nhập khẩu đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh nên phù hợp áp dụng quy tắc 2a, phân loại các linh kiện nhập khẩu theo Đầu ghi Video mạng hoặc Máy chủ.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ thực tế hàng hóa tại thời điểm nhập khẩu, đối chiếu với quy định hiện hành để xác định chức năng chính và phân loại cho hàng hóa, cụ thể:

Trường hợp chức năng chính của các hàng hóa tại thời điểm nhập khẩu là Đầu ghi Video mạng thì phân loại các linh kiện nhập khẩu vào nhóm 85.21.

Trường hợp chức năng chính của các hàng hóa tại thời điểm nhập khẩu là Máy chủ thì phân loại các linh kiện nhập khẩu vào nhóm 84.71.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3606/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3606/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2019
Ngày hiệu lực03/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3606/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 3606/TCHQ-TXNK 2019 phân loại các linh kiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3606/TCHQ-TXNK 2019 phân loại các linh kiện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3606/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrịnh Mạc Linh
        Ngày ban hành03/06/2019
        Ngày hiệu lực03/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3606/TCHQ-TXNK 2019 phân loại các linh kiện

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3606/TCHQ-TXNK 2019 phân loại các linh kiện

            • 03/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực