Công văn 3608/BNN-TCLN

Công văn 3608/BNN-TCLN thực hiện Nghị định 23/2006/NĐ-CP về thi hành luật bảo vệ và phát triển rừng và đã tiến hành trồng lại rừng thay thế diện tích rừng bị chuyển đổi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3608/BNN-TCLN thực hiện Nghị định 23/2006/NĐ-CP thi hành luật bảo


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3608/BNN-TCLN
V/v thực hiện Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Do yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong những năm qua, nhiều địa phương đã triển khai thực hiện các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác như: xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi; khai thác khoáng sản; xây dựng cơ sở hạ tầng; trồng cây công nghiệp … Một số dự án đã thực hiện nghiêm túc các quy định tại Điều 29 của Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành luật bảo vệ và phát triển rừng và đã tiến hành trồng lại rừng thay thế diện tích rừng bị chuyển đổi. Tuy nhiên, vẫn có nhiều dự án ở nhiều địa phương chưa trồng thay thế diện tích rừng được chuyển sang mục đích sử dụng khác.

Vì vậy, để thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành chỉ đạo thực hiện một số vấn đề sau:

- Việc phê duyệt các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải phê duyệt đồng thời phương án, kế hoạch trồng rừng thay thế ít nhất bằng hoặc lớn hơn diện tích rừng sẽ chuyển đổi.

- Rà soát các dự án đang thi công có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nếu chưa có phương án, kế hoạch trồng rừng thay thế được duyệt phải yêu cầu chủ dự án bổ sung ngay và thực hiện nghiêm túc ngay sau khi được duyệt.

- Rà soát các dự án xây dựng công trình thủy điện đã hoàn thành đầu tư, đưa vào vận hành từ khi Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ có hiệu lực thi hành mà có chuyển mục đích sử dụng rừng nhưng chưa thực hiện trồng rừng thay thế, thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn chủ đầu tư lập phương án, kế hoạch trồng rừng thay thế để thực hiện ngay trong năm 2012.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng trên đây có trách nhiệm bố trí đất lâm nghiệp để trồng rừng thay thế. Trường hợp, địa phương không còn đất lâm nghiệp để bố trí trồng rừng thay thế, thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm yêu cầu chủ dự án nộp số tiền trồng rừng thay thế theo suất đầu tư 15 triệu đồng/ha theo quy định tại Quyết định 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 vào Quỹ phát triển rừng Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý chậm nhất là trong Quý II năm 2012 để đầu tư cho trồng rừng trên địa bàn các địa phương khác.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCLN.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3608/BNN-TCLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3608/BNN-TCLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2011
Ngày hiệu lực07/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3608/BNN-TCLN thực hiện Nghị định 23/2006/NĐ-CP thi hành luật bảo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3608/BNN-TCLN thực hiện Nghị định 23/2006/NĐ-CP thi hành luật bảo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3608/BNN-TCLN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành07/12/2011
        Ngày hiệu lực07/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3608/BNN-TCLN thực hiện Nghị định 23/2006/NĐ-CP thi hành luật bảo

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3608/BNN-TCLN thực hiện Nghị định 23/2006/NĐ-CP thi hành luật bảo

           • 07/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/12/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực