Công văn 3610/VPCP-KTTH

Công văn số 3610/VPCP-KTTH về việc bố trí vốn đối ứng cho dự án ODA tỉnh Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3610/VPCP-KTTH bố trí vốn đối ứng cho D/a ODA tỉnh Đắk Lắk


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3610/VPCP-KTTH
V/v bố trí vốn đối ứng cho D/a ODA tỉnh Đắk Lắk.

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại văn bản số 13/TTr-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2008; Bộ Tài chính tại văn bản số 5468/BTC-NSNN ngày 13 tháng 5 năm 2008; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3235/BKH-KTĐN ngày 6 tháng 5 năm 2008 về việc bố trí vốn đối ứng cho Dự án Thủy lợi tỉnh Đắk Lắk (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính trích dự phòng ngân sách trung ương năm 2008 để xử lý kịp thời vốn đối ứng cho tỉnh Đắk Lắk thực hiện Dự án theo tiến độ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, TTĐT, các Vụ: KTN, QHQT, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3610/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3610/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2008
Ngày hiệu lực29/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3610/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 3610/VPCP-KTTH bố trí vốn đối ứng cho D/a ODA tỉnh Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3610/VPCP-KTTH bố trí vốn đối ứng cho D/a ODA tỉnh Đắk Lắk
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3610/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành29/05/2008
        Ngày hiệu lực29/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3610/VPCP-KTTH bố trí vốn đối ứng cho D/a ODA tỉnh Đắk Lắk

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3610/VPCP-KTTH bố trí vốn đối ứng cho D/a ODA tỉnh Đắk Lắk

              • 29/05/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/05/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực