Công văn 3611/VPCP-KGVX

Công văn 3611/VPCP-KGVX năm 2021 về kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa và đánh giá sự phù hợp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3611/VPCP-KGVX 2021 kiểm tra chất lượng hàng hóa và đánh giá sự phù hợp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3611/VPCP-KGVX
V/v kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa và đánh giá sự phù hợp.

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi: Khoa học và Công nghệ.

Xét báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 1114/BKHCN-TĐC ngày 11 tháng 5 năm 2021 về tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Đồng ý với kiến nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại báo cáo kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020. Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, quan liên quan tập trung triển khai các nhiệm vụ về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 và các văn bản chỉ đạo điều hành liên quan; bố trí đủ kinh phí phục vụ công tác khảo sát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đánh giá sự phù hợp; chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành, hậu kiểm sau thông quan, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường; kiên quyết xử lý minh bạch, công khai các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Trong triển khai thực hiện, nếu phát sinh các vướng mắc vượt quá thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: CT, YT, KHĐT, TC, GTVT, NNPTNT, TNMT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, các Vụ: CN, NN, PL;
- Lưu: VT, KGVX (2)
. NTN.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3611/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3611/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2021
Ngày hiệu lực31/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(11/06/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3611/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 3611/VPCP-KGVX 2021 kiểm tra chất lượng hàng hóa và đánh giá sự phù hợp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3611/VPCP-KGVX 2021 kiểm tra chất lượng hàng hóa và đánh giá sự phù hợp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3611/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành31/05/2021
        Ngày hiệu lực31/05/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (11/06/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3611/VPCP-KGVX 2021 kiểm tra chất lượng hàng hóa và đánh giá sự phù hợp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3611/VPCP-KGVX 2021 kiểm tra chất lượng hàng hóa và đánh giá sự phù hợp

              • 31/05/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/05/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực