Công văn 3612/LĐTBXH-VP

Công văn 3612/LĐTBXH-VP năm 2016 giải quyết khen thưởng thành tích trong cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3612/LĐTBXH-VP khen thưởng thành tích trong cuộc kháng chiến nhiệm vụ quốc tế 2016


BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3612/LĐTBXH-VP
V/v giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên gii phía Bắc, hải đảo xa

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

…………………………………………………..
…………………………………………………..

 

Thực hiện Hướng dẫn số 124/HD-CT ngày 22/01/2015 của Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích cho cán bộ, chiến sỹ quân đội nhân dân, công nhân viên quốc phòng trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa chưa được xem xét khen thưởng.

Đây là đợt khen thưởng cuối cùng để giải quyết các tồn đọng về công tác khen thưởng thành tích cho cán bộ, chiến sỹ quân đội nhân dân, công nhân viên quốc phòng trong các cuộc kháng chiến được Bộ Quốc phòng thực hiện từ tháng 1/2015 đến 12/2017 kết thúc. Do vậy Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ rà soát đối tượng thuộc phạm vi quản lý của mình là quân nhân, công nhân viên quốc phòng chuyển ngành, thương binh, bệnh binh đang điều trị, nuôi dưỡng tại các Trung tâm điều dưỡng thương binh của Bộ có đủ tiêu chuẩn quy định tại Hướng dẫn số 124/HD-CT ngày 22/01/2015 của Tổng cục Chính trị mà chưa được khen thưởng, kê khai, lập hồ sơ hồ trình Bộ xem xét, trình cấp có có thẩm quyền khen thưởng. Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng gm có:

- Công văn đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị.

- Bản kê khai thành tích đề nghị khen thưởng theo từng nội dung thành tích, giy xác nhận... (Có mu kèm theo). Trường hợp thương binh, bệnh binh tâm thần không tự kê khai được thì cán bộ tổ chức căn cứ vào hồ sơ thương binh, bệnh binh đang quản lý tại đơn vị kê khai và Thủ trưởng đơn vị xác nhận.

- Bản sao công chứng hồ sơ gồm các giấy tờ có liên quan kèm theo để chứng minh, gm:

+ Lý lịch: cán bộ, quân nhân, công nhân viên, đảng viên, phiếu cá nhân của thương binh, bệnh binh.

+ Các giấy tờ liên quan quá trình công tác trong quân đội: Quyết định chuyn ngành, nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, sổ bảo him xã hội, quyết định giám định y khoa (đối với thương binh, bệnh binh)..v.v...

- Danh sách đề nghị khen thưởng theo từng nội dung thành tích (Có mẫu kèm theo).

- Số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng 01 trường hp: 05 bộ (bản chính).

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ trước ngày 01/12/2016 để tổng hợp trình Bộ xem xét trình cấp có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ (qua Phòng Thi đua - Khen thưởng điện thoại 04.38243992, 04.38269552, liên hệ đồng chí Vũ Thị Hoàn, Chuyên viên Phòng Thi đua - Khen thưởng DĐ: 0977237980 Email: [email protected]isa.gov.vn) để cùng phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đào Hồng Lan (báo cáo);
- Cổng Thông tin của Bộ;
- Lưu VP, P.TĐ-KT.

TL. BTRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Lưu Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3612/LĐTBXH-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3612/LĐTBXH-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2016
Ngày hiệu lực20/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3612/LĐTBXH-VP khen thưởng thành tích trong cuộc kháng chiến nhiệm vụ quốc tế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3612/LĐTBXH-VP khen thưởng thành tích trong cuộc kháng chiến nhiệm vụ quốc tế 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3612/LĐTBXH-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýLưu Hồng Sơn
        Ngày ban hành20/09/2016
        Ngày hiệu lực20/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3612/LĐTBXH-VP khen thưởng thành tích trong cuộc kháng chiến nhiệm vụ quốc tế 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3612/LĐTBXH-VP khen thưởng thành tích trong cuộc kháng chiến nhiệm vụ quốc tế 2016

             • 20/09/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/09/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực