Công văn 3617/BGDĐT-TCCB

Công văn 3617/BGDĐT-TCCB năm 2019 về xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3617/BGDĐT-TCCB 2019 xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ công chức ngành Giáo dục


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3617/BGDĐT-TCCB
V/v xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức ngành Giáo dục

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Công văn số 8215-CV/BTCTW ngày 30/5/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và Công văn số 3692/BNV-TCBC ngày 09/8/2019 của Bộ Nội vụ về việc phân công nhiệm vụ xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, theo đó giao cho Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì xây dựng danh mục và bản mô tả công việc vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành theo ngành, lĩnh vực từ Trung ương đến địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị phối hợp tổng hợp Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm của vị trí việc làm thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/8/2019 (gửi file điện tử qua địa chỉ email: vutccb@moet.gov.vn) để Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xây dựng vị trí việc làm theo kế hoạch, yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương và phân công của Bộ Nội vụ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, số điện thoại 0965399882.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý Cơ quan, đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.(5)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

 

Thuộc tính Công văn 3617/BGDĐT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3617/BGDĐT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2019
Ngày hiệu lực22/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(12/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3617/BGDĐT-TCCB

Lược đồ Công văn 3617/BGDĐT-TCCB 2019 xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ công chức ngành Giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3617/BGDĐT-TCCB 2019 xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ công chức ngành Giáo dục
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3617/BGDĐT-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành22/08/2019
        Ngày hiệu lực22/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (12/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3617/BGDĐT-TCCB 2019 xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ công chức ngành Giáo dục

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3617/BGDĐT-TCCB 2019 xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ công chức ngành Giáo dục

              • 22/08/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/08/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực