Công văn 3617TCT/CS

Công văn số 3617 TCT/CS ngày 09/10/2003 của Tổng cục thuế về việc ưu đãi thuế đối với Văn phòng Luật sư, Công ty hợp danh

Nội dung toàn văn Công văn 3617 TCT/CS Văn phòng Luật sư, Công ty hợp danh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3617 TCT/CS
V/v ưu đãi thuế đ/v VPLS, Cty luật hợp danh

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 8950/CT-NV ngày 18/8/2003 của Cục thuế TP.Hồ Chí Minh về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1 Mục II phần B Thông tư số 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/199 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước: “Các cơ sở sản xuất, kinh doanh được thành lập trong các trường hợp dưới đây thì không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Mục I và Điểm 1.1, Mục II, Phần B Thông tư này.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh được thành lập do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh được thành lập do chuyển đổi sở hữu... Chủ hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp tư nhân với ngành nghề kinh doanh như cũ và trụ sơ kinh doanh vẫn đóng tại địa điểm kinh doanh cũ; Chủ doanh nghiệp tư nhân giải thể doanh nghiệp để thành lập doanh nghiệp tư nhân mới hoặc tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn trên cùng một địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với tư cách là chủ tịch hội đồng thành viên hay là người có số vốn góp cao nhất trong vốn điều lệ của công ty”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH, Công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân do một số luật sư, luật gia thành lập hoạt động tư vấn pháp luật nay được thành lập lại dưới hình thức Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập.

Trường hợp các luật sư trước đây chỉ tham gia cộng tác viên hay người làm công hưởng lương ở các Văn phòng luật sư, Công ty nay mở Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh thì Văn phòng luật sư, Công ty hợp danh là đơn vị mới thành lập được miễn thuế, giảm thuế nếu hoạt động đúng ngành nghề kinh doanh; đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế; thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về kế toán thống kê nêu tại Mục II Phần A Thông tư số 982002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính.

2/ Tại Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định: “... Dự án đầu tư vào các địa bàn sau đây được ưu đãi:

1. Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thuộc Danh mục B phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này...”

Như vây, Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh mới thành lập tại huyện Cần Giờ và huyện Nhà Bè Tp. Hồ Chí Minh thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ, được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ các hoạt động của Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh trong phạm vi hành nghề luật sư theo quy định của Chính phủ.

3/ Hoạt động tư vấn pháp luật của Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh thuộc diện được thưởng ưu đãi đầu tư theo Danh mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/20002 của Chính phủ. Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh đủ điều kiện theo hướng dãn tại Thông tư số 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC ngay 24/10/2002 của Bộ Tài chính thì được hưởng ưu đãi đầu tư đối với hoạt động tư vấn pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3617TCT/CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3617TCT/CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/10/2003
Ngày hiệu lực 09/10/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3617TCT/CS

Lược đồ Công văn 3617 TCT/CS Văn phòng Luật sư, Công ty hợp danh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3617 TCT/CS Văn phòng Luật sư, Công ty hợp danh
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3617TCT/CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành 09/10/2003
Ngày hiệu lực 09/10/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 3617 TCT/CS Văn phòng Luật sư, Công ty hợp danh

Lịch sử hiệu lực Công văn 3617 TCT/CS Văn phòng Luật sư, Công ty hợp danh

  • 09/10/2003

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/10/2003

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực