Công văn 3619/VPCP-KTTH

Công văn số 3619/VPCP-KTTH về việc sử dụng số tiền mua hàng dự trữ quốc gia dôi dư năm 2007 để mua thuốc sát trùng đưa vào dự trữ quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3619/VPCP-KTTH sử dụng số tiền mua hàng dự trữ quốc gia dôi dư năm 2007 để mua thuốc sát trùng đưa vào dự trữ quốc gia


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3619/VPCP-KTTH
V/v sử dụng số tiền mua hàng dự trữ quốc gia dôi dư năm 2007 để mua thuốc sát trùng đưa vào dự trữ quốc gia

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi :

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1397/BNN - KH ngày 21 tháng 5 năm 2008 về việc sử dụng số tiền mua hàng dự trữ quốc gia dôi dư năm 2007 để mua thuốc sát trùng đưa vào dự trữ quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau :

1. Cho phép Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng nguồn vốn mua tăng dự trữ quốc gia dôi dư còn lại (3,431 tỉ đồng) trong tài khóa năm 2007 để mua thuốc sát trùng Benkocid tăng số lượng dự trữ quốc gia như đề nghị của Bộ tại văn bản trên.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức chỉ đạo việc mua hàng đưa vào dự trữ quốc gia theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết và thực hiện ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP:BTCN,các PCN Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, TTĐT, Vụ KTN;
- Lưu: VT, KTTH (3b).16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3619/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3619/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2008
Ngày hiệu lực30/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3619/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 3619/VPCP-KTTH sử dụng số tiền mua hàng dự trữ quốc gia dôi dư năm 2007 để mua thuốc sát trùng đưa vào dự trữ quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3619/VPCP-KTTH sử dụng số tiền mua hàng dự trữ quốc gia dôi dư năm 2007 để mua thuốc sát trùng đưa vào dự trữ quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3619/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành30/05/2008
        Ngày hiệu lực30/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3619/VPCP-KTTH sử dụng số tiền mua hàng dự trữ quốc gia dôi dư năm 2007 để mua thuốc sát trùng đưa vào dự trữ quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3619/VPCP-KTTH sử dụng số tiền mua hàng dự trữ quốc gia dôi dư năm 2007 để mua thuốc sát trùng đưa vào dự trữ quốc gia

              • 30/05/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/05/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực