Công văn 3623/BKHĐT-QLKKT

Công văn 3623/BKHĐT-QLKKT năm 2019 về quản lý tốt quy hoạch khu công nghiệp trên cả nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3623/BKHĐT-QLKKT 2019 quản lý quy hoạch khu công nghiệp trên cả nước


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3623/BKHĐT-QLKKT
V/v quản lý tốt quy hoạch khu công nghiệp trên cả nước

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Liên quan đến làn sóng xin đất làm khu công nghiệp (KCN) rồi cắt xén xin chuyển đổi đất thành khu dân cư (đăng trên Báo Tuổi trẻ online ngày 25/4/2019), tại công văn số 3780/VPCP-CN ngày 7/5/2019 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ và các địa phương quản lý tốt hơn.

Thực hiện chỉ đạo nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định tại Điều 45, Điều 47 và quyền hạn, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều 60 của Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (Nghị định số 82/2018/NĐ-CP), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Ủy ban thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các KCN đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch

- Tổ chức kiểm tra, theo dõi, giám sát thường xuyên việc sử dụng phần đất đã được giảm diện tích, đưa ra khỏi quy hoạch KCN của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phù hợp với quy định của pháp luật.

- Diện tích KCN sau khi đưa ra khỏi quy hoạch ưu tiên sử dụng cho công tác bảo vệ môi trường sinh thái xung quanh KCN, các công trình phúc lợi xã hội phục vụ công nhân KCN, phát triển nông nghiệp chất lượng cao...

- Trường hợp điều chỉnh giảm diện tích KCN dẫn đến thay đổi dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN hiện hữu thì thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư.

2. Đi với các KCN dự kiến điều chỉnh giảm diện tích KCN

Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019) thì phương án phát triển KCN, khu kinh tế nằm trong quy hoạch tỉnh. Do đó, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh trong quá trình xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030.

3. Kiểm tra, giám sát, thúc đy nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ kết cấu hạ tầng KCN; tuân thủ quy hoạch đã được cấp có thm quyền phê duyệt. Có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các KCN chưa hoàn chỉnh việc đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng theo quy hoạch và tiến độ đã được phê duyệt; sử dụng đất không phù hợp so với quy hoạch đã được duyệt.

4. Chỉ đạo nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN đầu tư, hoàn thành công trình xử lý nước thải tập trung đối với các KCN đã thành lập mà chưa có công trình này; hoặc các công trình xử lý nước thải KCN chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường.

5. Chỉ đạo việc quy hoạch, bố trí quỹ đất, xây dựng và triển khai phương án đầu tư nhà ở công nhân, công trình văn hóa, xã hội trong KCN theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP và quy định của pháp luật về nhà ở, xây dựng, đất đai.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Ủy ban biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởn
g (để b/c);
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây d
ng;
- Ban quản lý các KCN, KKT các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị: QLQH, KCHT&ĐT, GS&TĐĐT, PC, KTĐP&LT, ĐTNN, KHGDTN&MT, LĐVHXH;
- Lưu: VT, QLK
KT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3623/BKHĐT-QLKKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3623/BKHĐT-QLKKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2019
Ngày hiệu lực31/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3623/BKHĐT-QLKKT 2019 quản lý quy hoạch khu công nghiệp trên cả nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3623/BKHĐT-QLKKT 2019 quản lý quy hoạch khu công nghiệp trên cả nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3623/BKHĐT-QLKKT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Văn Trung
        Ngày ban hành31/05/2019
        Ngày hiệu lực31/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3623/BKHĐT-QLKKT 2019 quản lý quy hoạch khu công nghiệp trên cả nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3623/BKHĐT-QLKKT 2019 quản lý quy hoạch khu công nghiệp trên cả nước

           • 31/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực